News in eNumi

The right of protection for a trademark enumi (in polish)

Miło nam poinformować, iż po dłuuugim okresie oczekiwania Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej wydając świadectwo ochronne na znak towarowy enumi udzielił nam prawa ochronnego. Świadectwo ochronne: patent.pdf >>>

  • Znak towarowy: enumi
  • Data zgłoszenia: 2010.12.03
  • Numer zgłoszenia: 378485
  • Data wydania decyzji o udzieleniu prawa ochronnego: 2012.02.09
  • Numer prawa ochronnego: 245215
  • O udzieleniu prawa ochronnego ogłoszono w WUP: 07/2012
  • Uprawniony: Rodwald Przemysław
  • Wykaz towarów przyporzadkowanych do odpowiednich klas towarowych: 36 (wycena zbiorów numizmatycznych, usługi finansowe, analizy finansowe)