Topics of coins

The Stag beetle (in polish)

Jelonki, Lucanidae, to rodzina chrząszczy, licząca ponad 1.000 gatunków, z których siedem występuje w Polsce. Zamieszkują głównie kraje zwrotnikowe. Największym krajowym gatunkiem jest jelonek rogacz, Lucanus cervus, osiągający długość do 8 cm; jest on również naszym największym chrząszczem, Jego larwy żyją w butwiejącym drewnie dębów, zwłaszcza w starych dąbrowach. Objęty jest ochroną gatunkową. Swoją nazwę zawdzięcza potężnym żuwaczkom, występującym u samców, przypominającym kształtem poroże jelenia.