Topics of coins

Castle in Pieskowa Skala (in polish)

Gotycko-renesansowy zamek w Pieskowej Skale to jeden z najpiękniejszych zamków w Polsce. Znajduje się na Szlaku Orlich Gniazd, biegnącym przez Wyżynę Krakowsko-Częstochowską i łączy rozsiane po trasie liczne zamki obronne, budowane na skalistych, wapiennych wzgórzach. Pierwotnie gotycki, wzniesiony w XIV w. przez Kazimierza Wielkiego, został rozbudowany, a następnie przebudowany w stylu późnogotyckim i renesansowym w XVI w., ufortyfikowany przed połową XVII w. Główny kompleks mieszkalny wraz z wczesnobarokową kaplicą z XVII w. skupiony jest dokoła trapezowego, niewielkiego dziedzińca z krużgankami manierystycznymi oraz obwarowaniami bastionowymi. Przedgrodzie tworzy pięcioboczny dziedziniec zamknięty murem obronnym i kurtyną z bastionami, oficyną i gotyckim traktem z wieżą. Odbudowy zamku i gruntownej rekonstrukcji dokonano w latach 1947-1970.