Topics of coins

The Kornik Castle (in polish)

Zamek w Kórniku pochodzi z pierwszej połowy XVI w, i powstał w miejscu drewnianego zamku Górków z 1426 r. na wysepce otoczonej fosą. W latach 1845-1860 został całkowicie przebudowany w stylu gotyku romantycznego dla rodziny Działyńskich, wg zmodyfikowanego projektu K. F. Schinkla. W drugiej połowie XIX w. był dwukrotnie, częściowo, przebudowywany, gruntownie wzmacniano też fundamenty. Po II wojnie światowej dokonano remontu wnętrz. Dostęp do zamku wiedzie od północy przez most z połowy XIX w. W skład zespołu zamkowego wchodzą: oficyna zwana Klaudiówką z końca XVIII w. i oficyna folwarczna z drugiej połowy XVIII w. oraz zabudowania folwarczne tzw. Prowentu z pierwszej połowy XIX w., a także domy z XVIII i XIX w. W zamku znajduje się obecnie bogate muzeum wnętrz. W 1924 r. W. Zamoyski przekazał testamentem narodowi polskiemu wszystkie swoje dobra: zamek ze zbiorami muzealnymi, biblioteką, majątkami ziemskimi, pałacem Działyńskich w Poznaniu, co w 1925 r. dało początek fundacji pod nazwą Zakłady Kórnickie. W jej skład wchodzi Biblioteka Kórnicka PAN, jedna z najcenniejszych w kraju, muzeum oraz największy w Polsce ogród - arboretum o powierzchni ok. 40 ha i zbiorze ok. 3 tys. gatunków drzew i krzewów, hodowanych w celach badawczo-naukowych.