Topics of coins

The Great Jubilee of the Year 2000 (in polish)

Rok Jubileuszowy 2000 to Rok Święty, w którym Kościół chrześcijański obchodzi dwutysiąclecie narodzin Jezusa Chrystusa. Nawiązuje on do "roku jubileuszowego" obchodzonego przez lud Izraela. Według Księgi Kapłańskiej każdy rok pięćdziesiąty, to znaczy następujący po "siedmiu tygodniach lat" (Kpł 25,8), był swego rodzaju rokiem szabatowym: ziemie uprawne miały wypoczywać, prawowici właściciele odzyskiwali pola i domy, które zostały im odebrane, niewolnikom zwracano wolność, a niewypłacalnym dłużnikom darowywano należność. Obchody "roku świętego" odwołują się także do "roku łaski" ogłoszonego przez Jezusa w synagodze nazaretańskiej (Łk 4,16-20).

Jubileuszowy Rok 2000 został ogłoszony przez Papieża Jana Pawła II Bullą "Incarnationis Mysterium" z 29 listopada 1998 r. Jego obchody rozpoczął o północy 24 grudnia 1999 r. Papież, otwierając Drzwi Święte, podczas Pasterki w Bazylice świętego Piotra w Watykanie. Jednocześnie otwarte zostały Drzwi Święte w trzech pozostałych Bazylikach Patriarchalnych Rzymu. Także w Katedrach całego świata - a w szczególności w Jerozolimie -sprawowana była liturgia rozpoczynająca Jubileusz.

Rok Jubileuszowy 2000 obchodzony będzie w trzech wymiarach: w Rzymie, w Ziemi Świętej i w Kościołach lokalnych. Obchody skupią się wokół dwóch ośrodków: Rzymu - stolicy Następcy Piotra oraz Ziemi Świętej, w której narodził się i umarł Jezus, na której powstała pierwsza chrześcijańska wspólnota i która jest Ziemią obiecaną, trwale związaną z dziejami narodu żydowskiego, otoczona czcią także przez wyznawców islamu.

Kalendarz Roku Jubileuszowego przewiduje wiele uroczystości trojakiego rodzaju: liturgiczne, stanowiące główną osnowę Kalendarza, jubileuszowe, związane z tradycjami typowymi dla roku świętego, i kościelne, obejmujące tradycyjne "dni" lub wydarzenia należące do normalnego życia Kościoła. Pierwszy w historii "rok święty" został ogłoszony przez papieża Bonifacego VIII w 1300 r. Nawiązywał do dawnej tradycji "szczodrego udzielania rozgrzeszeń i odpustów" tym, którzy w Wiecznym Mieście nawiedzali Bazylikę św. Piotra. Jubileusz lub Rok Święty zwyczajny obchodzony jest w Kościele cyklicznie, na ogół co 25 lat. Ze szczególnych względów ogłaszane są również Jubileusze "nadzwyczajne". Rok 2000 jest więc zarazem Rokiem Świętym zwyczajnym, co wynika z upływu czasu, a jednocześnie Rokiem Jubileuszowym na przełomie dwóch tysiącleci.

W swoim Liście Apostolskim "Tertio millennio adveniente", przygotowującym do Wielkiego Jubileuszu Roku 2000, Papież stwierdza, że "pierwszoplanowym celem Jubileuszu jest ożywienie wiary i świadectwa chrześcijan" u progu trzeciego tysiąclecia. Pragnie nadać Jubileuszowi charakter ekumeniczny, który winien stać się konkretnym znakiem drogi, którą podążają wierni różnych chrześcijańskich Kościołów i Wspólnot kościelnych, zwłaszcza w ostatnich dziesięcioleciach. Wielkim pragnieniem Jana Pawła II jest, aby Jubileusz przyczynił się do postępu we wzajemnym dialogu trzech wielkich religji, "abyśmy pewnego dnia mogli wszyscy - żydzi, chrześcijanie i muzułmanie - przekazać sobie w Jerozolimie pozdrowienie pokoju".

Papież pragnie też kształtować nową kulturę międzynarodowej solidarności i współpracy, w której wszyscy - zwłaszcza kraje bogate i sektor prywatny - włączą się odpowiedzialnie w budowę systemu ekonomicznego służącego każdemu człowiekowi. Skrajna nędza rodzi przemoc i urazy, zaś jej usuwanie jest dziełem sprawiedliwości, a tym samym służy pokojowi. Jubileusz jest również wezwaniem do pogłębienia refleksji nad swym życiem oraz do jego przemiany. Przypomina wszystkim, że nie wolno przypisywać absolutnej wartości dobrom ziemskim ani ludzkiemu panowaniu czy żądzy panowania. Nadzieją Papieża jest, aby ten Rok Święty poruszył serca tych wszystkich, w rękach których są losy narodów.

W dniu 6 stycznia 2001 r. - Święto Trzech Króli - obchody Wielkiego Jubileuszu zostaną zakończone zamknięciem Drzwi Świętych w Bazylice świętego Piotra w Watykanie.