New coins issue

NBP announcement about changes in publication of issue plan (in polish)

W dniu 30.04.2009 Narodowy Bank Polski wydał komunikat w którym powiadamia, iż odstępuje od opracowywania oraz podawania do publicznej wiadomości technicznego planu emisji monet przeznaczonych na cele kolekcjonerskie.

Narodowy Bank Polski informuje, że w związku ze zmianami wprowadzonymi w Regulaminie ustalania planu emisji monet przeznaczonych na cele kolekcjonerskie i planu emisji monet 2 zł Nordic Gold, stanowiącym załącznik do uchwały nr 30/2008 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 10 lipca 2008 r., oraz w uchwale z dnia 13 stycznia 2006 r. w sprawie zasad i warunków sprzedaży przez Narodowy Bank Polski monet, banknotów i numizmatów przeznaczonych na cele kolekcjonerskie oraz na inne cele (M. P. Nr 4, poz. 68, z późn. zm.), NBP odstępuje od opracowywania oraz podawania do publicznej wiadomości technicznego planu emisji monet przeznaczonych na cele kolekcjonerskie. Podstawą do działań NBP w zakresie przygotowania emisji monet w roku 2010, do czasu zatwierdzenia ostatecznego planu emisji monet przeznaczonych na cele kolekcjonerskie oraz planu emisji monet 2 zł Nordic Gold, będzie tematyczny plan emisji, zawierający informacje o tematach, bez określania wartości nominalnej monet. Wprowadzone zmiany mają na celu zapewnienie większej elastyczności w procedurach związanych z przygotowywaniem emisji monet kolekcjonerskich, w szczególności w zakresie wprowadzania do planu emisji odpowiednich zmian przed jego ostatecznym zatwierdzeniem.

Jednocześnie Narodowy Bank Polski przedstawia zapowiedź tematów emisji monet na rok 2010. Zapowiedź ta ma charakter wyłącznie informacyjny.

Narodowy Bank Polski informuje także, iż obecnie trwają prace nad zasadami organizacji sprzedaży i dystrybucji wartości kolekcjonerskich, emitowanych począwszy od 2010 roku. Szczegółowe informacje zostaną podane do wiadomości po zakończeniu tych prac.

W związku z powyższym od chwili obecnej nie będą przyjmowane, a co za tym idzie - potwierdzane, zamówienia na monety kolekcjonerskie z emisji planowanych na 2010 r. Potwierdzone zamówienia dotyczące emisji monet kolekcjonerskich przewidzianych w 2009 r. zostaną zrealizowane zgodnie z dokonanymi potwierdzeniami. W przypadku wprowadzenia dodatkowych wartości do technicznego planu emisji monet kolekcjonerskich na 2009 r., zamówienia na te wartości będą przyjmowane do realizacji w terminie uzgodnionym przez zainteresowanych z Narodowym Bankiem Polskim.

ZAPOWIEDŹ PLANU EMISJI MONET KOLEKCJONERSKICH ORAZ MONET 2 ZŁ NORDIC GOLD NA 2010 ROK

  • Historia jazdy polskiej – Szwoleżer Gwardii Cesarza Napoleona I,
  • Zwierzęta świata – podkowiec mały (łac. Rhinolophus ipposideros),
  • Zabytki Rzeczypospolitej – Krzeszów,
  • Historia polskiej muzyki rozrywkowej – Marek Grechuta,
  • Wielkie bitwy – Grunwald,
  • 90. rocznica Bitwy Warszawskiej,
  • Polscy podróżnicy i badacze – Benedykt Dybowski,
  • Polscy malarze XIX/XX wieku – Artur Grottger.