Topics of coins

The 90th anniversary of regaining independence by Poland (in polish)

Dziewięćdziesiątą rocznicę odzyskania niepodległości Narodowy Bank Polski uczci emisją kolekcjonerskiego banknotu o nominale 10 zł. Będzie to drugi banknot tego rodzaju, po pięćdziesięciozłotówce z 2006 r, poświęconej Janowi Pawiowi II. Zamieszczone na nim wizerunki ukazują postać ,Józefa Piłsudskiego oraz miejsca związane z jego osobą i czynem niepodległościowym któremu przewodził. Postać Naczelnika Państwa z lat 1918-1922 i pierwszego Marszałka Polski wiąże się szczególnie mocno z momentem odrodzenia państwa i w powszechnej świadomości reprezentuje dziś nie tyle pewien kierunek polityczny okresu międzywojennego, ile po prostu niepodległość.

Na przedniej stronie banknotu z prawej strony widnieje popiersie Józefa Piłsudskiego. Część centralną zajmuje widok pałacu belwederskiego, siedziby Naczelnika Państwa w latach 1918-1922, a od 1926 do 1935 r. rezydencji Marszałka. Drugi wizerunek Józefa Piłsudskiego, widoczny w lewym dolnym rogu, przypomina, że c i najpilniejsze wyzwania stojące przed odrodzonym państwem miały charakter militarny. Marszałek, z żołnierskim płaszczu i w czapce, oparty o krawędź okopu, obserwuje - jak się możemy domyślać - pole walki. Na tej stronie banknotu znajduje się również godło państwa polskiego w jego dzisiejszym kształcie.

Na odwrotnej stronie banknotu 1umieszczono wizerunek Orla Białego, lecz według wzoru z 1919 r., stosowanego między innymi w latach 1919-1923 na markach polskich, pierwszych pieniądzach emitowanych przez niepodległe państwo polskie. Obok - kielecki pomnik czynu Legionowego. Raz jeszcze przypomniano tu drogę do niepodległości wybraną przez Józefa Piłsudskiego.