Gold market

Gold market [07.03.2017] (in polish)

Niestety, dobra passa kursu złota została dość nagle przerwana. Po prawie czterotygodniowej zwyżce kursu, w ciągu ostatnich kilku dni cena tego kruszcu zaliczyła niemal 2-procentowy spadek notowań. A wszystko to przez zapowiedź pewnej decyzji. W ocenie analityków rynku na 95% Fed zdecyduje o podniesieniu stóp procentowych.
To w konsekwencji będzie prowadziło do ożywienia na rynku akcji, a w ślad za tym do spadku zainteresowania złotem. Tym samym złoty kruszec ponownie stał się zakładnikiem wahania stóp procentowych. Jednak pomimo tych ostatnich spadków na cenie złota, uważam, że to krótkotrwała tendencja, która nie powinna w znaczący sposób zachwiać trendem wzrostowym, który z przyjemnością obserwujemy już od końca ubiegłego roku. Nie bez kozery złoty kruszec wciąż pozostaje bardzo atrakcyjną alternatywą inwestycyjną. I jak pokazują doświadczenia na tym rynku, spadek kursu złota jeszcze przed decyzją o podwyżce stóp procentowych sprawiał zwiększone zainteresowanie inwestorów złotem — na wypadek nieprzewidzianych okoliczności.

Marta Bassani-Prusik,
Dyrektor Działu Produktów Inwestycyjnych,
Mennica Polska