Gold market

Gold market [09.05.2018] (in polish)

Według Światowej Rady Złota pierwszy kwartał 2018 roku pod względem popytu na złoto był najsłabszy od dziesięciolecia. W tym właśnie okresie sprzedano zaledwie 973,5 ton złota ogółem. Najwięcej sprzedano złota biżuteryjnego, bo 487,7 ton. Banki Centralne odpowiadały za 116,5 ton popytu.
Największy spadek zainteresowania odnotowały inwestycje w złoto pod postacią ETF-ów — 55%. Z kolei popyt na sztabki i monety bulionowe pozostał na stałym, relatywnie niskim poziomie 254,9 ton.

Marta Bassani-Prusik,
Dyrektor Działu Produktów Inwestycyjnych,
Mennica Polska