Gold market

Gold market [03.07.2018] (in polish)

Ostatnie dni na rynku złota upłynęły pod znakiem gwałtownego załamania. Cena królewskiego kruszcu spadła poniżej wartości 1.250 USD/t.oz. i oscyluje wokół 1.240 USD, znajdując się tym samym na najniższym od grudnia 2017 r. poziomie. Przyczyn tej sytuacji należy szukać w deprecjacji dolara związanej z najnowszymi decyzjami Donalda Trumpa w zakresie polityki handlowej Stanów Zjednoczonych. Nie bez znaczenia dla popytu na złoto jest również destabilizowany ciągłymi ograniczeniami produkcji przez OPEC stan na rynku ropy naftowej. Światowe tendencje cenowe znajdują swoje odzwierciedlenie na polskim rynku złota, gdzie również notowane są wyraźne spadki. Obecnie cena uncji złota utrzymuje się na poziomie nieco niższym niż 4.700,00 PLN.

Marta Bassani-Prusik,
Dyrektor Działu Produktów Inwestycyjnych,
Mennica Polska