Topics of coins

St. Mary’s Basilica (in polish)

Wokół Rynku Głównego, w sercu starego królewskiego miasta Krakowa, od 800 lat żyje i rozwija się parafia Mariacka. Jej symbolem i miejscem wyznawania wiary parafian, mieszkańców miasta i przyjezdnych gości jest kościół Mariacki – świątynia poświęcona Matce Bożej.

Pierwsze wzmianki o istnieniu parafii pochodzą z lat dwudziestych XIII wieku. Źródła wskazują, że jej początki są związane ze sprowadzeniem do Krakowa przez biskupa Iwona Odrowąża zakonu dominikanów i przeniesieniem oddanej im wówczas parafii z kościoła św. Trójcy do świątyni Mariackiej. Tuż po wybudowaniu prezbiterium zaczęto odprawiać w niej nabożeństwa, jednak szybko rosnąca liczba wiernych skłoniła ówczesne władze kościelne i włodarzy miejskich do rozbudowy świątyni. Wraz z rozwijającym się prężnie miastem predysponowała ona do roli miejskiej fary i tak pozostało do dziś. Cytując za Janem Długoszem: „[…] Setki fundacji, patronaty, bractwa, wspólnoty, cechy rzemiosł, rajcy, sędziowie, biskupi, mieszczanie kilku języków starali się hojnie ubogacić krakowską farę-matkę i źródło parafii krakowskich”.

Tutaj też tradycja płynnie i harmonijnie łączy się z nowoczesnością. Święci, którzy czczeni są w tym miejscu od wieków, jak choćby św. Juda Tadeusz czy św. Antoni Padewski, spotykają się ze świętymi naszych czasów, m.in. ze św. Janem Pawłem II. Dlatego przy starszych nowennowych praktykach wiary pojawiają się także nowe inicjatywy. O duchowej witalności „Notre Dame de Cracovie” stanowią również prężnie działające mariackie wspólnoty.

Nie jest to więc jedynie wspaniałej urody zabytek, nie tylko bryła z pięknymi i unikatowymi dziełami sztuki, które wyszły spod rąk najznakomitszych artystów. To miejsce szczególne dla wyznawców Chrystusa, które w sposób wyjątkowy towarzyszy wielu pokoleniom krakowian.

Katarzyna Pakuła-Major