Coin designers

Robert Kotowicz (in polish)

Robert Kotowicz - absolwent Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Nałęczowie. Jego realizacje obejmują setki medali i około 200 monet dla Narodowego Banku Polskiego. Jest również autorem kilkudziesięciu monet dla banków i emitentów zagranicznych.

Do najważniejszych osiągnięć w dziedzinie projektowania monet zaliczyć można:

  • 1999 - I miejsce w międzynarodowym konkursie na medal upamiętniający wejście Polski, Czech i Węgier do NATO.
  • 1998 - I miejsce w International Coin Design Competition za pracę „150 Rocznica Śmierci Fryderyka Chopina”.
  • 2004 - I nagroda na XXIII Konferencji Dyrektorów Mennic w San Francisco za monetę dla WOŚP.
  • 2020 - druga nagroda (Excellent Work) za projekt numizmatu upamiętniającego 150 rocznicę wydania książki „Alicja po drugiej stronie lustra” przyznana przez Mennicę Japońską w Międzynarodowym Konkursie na Projekt Monety.


Designed coins (obverse and reverse)


Designed coins (reverse only)