Bydgoszcz Canal [5]

Bydgoszcz Canal

Subject: Discover Poland
Face value: 5 pln
Alloy: (MN25/CuAl6Ni2) MN
Diameter: 24 mm
Weight: 6.54 g
Finish: standard
Mintage: 1200000 pcs
On the edge: irregularly milled; on the side an inscription: NBP, repeated eight times, every second one inverted by 180°, separated by stars
Additional: no
Date of issue: 2015-05-22
Issue price: 5 pln
In the central part of the coin – image of three granaries, picturesquely located on the Brda River in the center of Bydgoszcz. Along the rim on a separate cupronickel ring – name of the coin: KANAŁ BYDGOSKI. In the bottom part of the ring – decorative elements: lines resembling river waves. River banks engraved on the reverse go beyond the center of the coin, simultaneously extending the perspective of the landscape to the ring.

Designer: Dobrochna Surajewska
In the central part of the coin – image of the coat of arms eagle established as the national emblem of the Republic of Poland. Below it – mint mark: m/w, year of issue: 2015. Along the rim on a separate ring – face value: 5 ZŁOTYCH (5 zloty), issuing country: RZECZPOSPOLITA POLSKA (the Republic of Poland).

Designer: Dobrochna Surajewska

Shopping price comparison

If you want to have presented all the names of shops purchase subscription.
24.00
www.omega-numizmaty.pl 38.00
40.00
www.mdnumi.pl 42.00

Auction and shop prices

If you want to have presented graphs auction prices purchase subsription.

Catalogue prices

If you want to have presented chart of catalog prices purchase subscription.

Statistics of investment

If you want to have the data presented in this chapter purchase subscription.

Assistant of investment

If you want to have the data presented in this chapter purchase subscription.

Article linked with this coin

Bydgoszcz Canal (in polish)

Kanał Bydgoski, wybudowany w latach 1773–1774, jest wyjątkowym zabytkiem myśli hydrotechnicznej. Połączył dorzecza Wisły i Odry, poprzez ich dopływy – Noteć i Brdę. Budowa kanału trwała zaledwie półtora roku. W tym celu do głównych prac sprowadzono około 8 tysięcy osadników. Na przełomie XVIII/XIX wieku zbudowano śluzy murowane, które do dziś możemy podziwiać na starym Kanale Bydgoskim.

Znaczenie Kanału Bydgoskiego zdecydowanie wzrosło w drugiej połowie XIX wieku, kiedy pojawiły się pierwsze statki napędzane parą. Przed I wojną światową rozpoczęto przebudowę kanału. Uruchomiony w 1915 roku nowy odcinek połączył Brdę – poprzez śluzy „Okole” i „Czyżkówko” – ze starym kanałem. Inwestycja ta, ...

Read the full article