NBP Money Centre [10]

NBP Money Centre in memory of Sławomir S. Skrzypek

Subject: no
Face value: 10 pln
Alloy: 925/1000 Ag
Diameter: 32 mm
Weight: 14.14 g
Finish: proof
Mintage: 40000 pcs
On the edge: smooth
Additional: selective gilding
Date of issue: 2016-04-18
Issue price: 110 pln
In the central part of the coin, on a separate surface – “Tree of Knowledge”, the hallmark of the exhibition of the NBP Money Center. In the background – stylized decorative surface. Along the rim – name of the coin: CENTRUM PIENIĄDZA NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO IM. SŁAWOMIRA S. SKRZYPKA (NBP Money Center in memory of Sławomir S. Skrzypek).

Designer: Dobrochna Surajewska
In the central part of the coin – image of the coat of arms eagle established as the national emblem of the Republic of Poland. Below the left talon of the eagle – mint mark: m/w. Around the center – radiantly spreading rings bearing the inscriptions: STABILNOŚĆ, BEZPIECZEŃSTWO, WARTOŚĆ, PAŃSTWO, WIEDZA, KULTURA, PIENIĄDZ, BANK RYNEK, ROZWÓJ, HISTORIA, PRZYSZŁOŚĆ (stability, security, value, state, knowledge, culture, money, bank, market, development, history, future). Along the rim – issuing country: RZECZPOSPOLITA POLSKA (the Republic of Poland), year of issue: 2016. In the bottom part of the coin, right-hand, horizontally – face value: 10 ZŁ.

Designer: Dobrochna Surajewska

Shopping price comparison

If you want to have presented all the names of shops purchase subscription.
110.00
www.supermonety.pl 114.99
www.coin24.pl 115.00
120.00
120.00
149.00
169.00
www.e-kolekcjoner.pl 169.00

Auction and shop prices

If you want to have presented graphs auction prices purchase subsription.

Catalogue prices

If you want to have presented chart of catalog prices purchase subscription.

Statistics of investment

If you want to have the data presented in this chapter purchase subscription.

Assistant of investment

If you want to have the data presented in this chapter purchase subscription.

Movie about this coin


Article linked with this coin

NBP Money Centre in memory of Sławomir S. Skrzypek (in polish)

Moneta Centrum Pieniądza Narodowego Banku Polskiego im. Sławomira S. Skrzypka jest poświęcona jedynej w swoim rodzaju placówce edukacyjno- wystawienniczej, działającej od 2016 roku w centrali NBP w Warszawie. Patronem Centrum jest pomysłodawca projektu Sławomir S. Skrzypek, tragicznie zmarły w katastrofie smoleńskiej prezes NBP.

Licząca ponad 2000 m2 powierzchni i podzielona na 16 modułów tematycznych ekspozycja stała Centrum opowiada historię pieniądza, propaguje wiedzę ekonomiczną, wyjaśnia rolę banków centralnych i znaczenie procesów ekonomicznych oraz wyjaśnia zasady inwestowania i lokowania pieniędzy. W intrygującej oprawie scenograficznej zgromadzono kilka tysięcy unikalnych eksponatów i numizmatów oraz ponad ...

Read the full article