Pacification of Wujek Coal Mine [10]

The 35th anniversary of the pacification of the „Wujek” Coal Mine

Subject: no
Face value: 10 pln
Alloy: 925/1000 Ag
Diameter: 32 mm
Weight: 14.14 g
Finish: proof
Mintage: 20000 pcs
On the edge: smooth
Additional: no
Date of issue: 2016-12-14
Issue price: 110 pln
In the central part of the coin – a cross with nine Davy lamps hanging on it (symbolizing nine murdered miners). Right-hand – breach in a wall. Along the rim – name of the coin in Polish: 35. ROCZNICA/PACYFIKACJI KOPALNI „WUJEK”.

Designer: Dobrochna Surajewska
In the central part of the coin – image of the coat of arms eagle established as the national emblem of the Republic of Poland. Below the left talon of the eagle – mint mark: m/w. Below the eagle – face value: 10 ZŁ, year of issue: 2016. Along the rim – issuing country: RZECZPOSPOLITA POLSKA (the Republic of Poland) In the background: stylized decorative surface: one of the shafts of the ‘Wujek’ coal mine.

Designer: Dobrochna Surajewska

Shopping price comparison

If you want to have presented all the names of shops purchase subscription.
www.supermonety.pl 139.99
140.00

Auction and shop prices

If you want to have presented graphs auction prices purchase subsription.

Catalogue prices

If you want to have presented chart of catalog prices purchase subscription.

Statistics of investment

If you want to have the data presented in this chapter purchase subscription.

Assistant of investment

If you want to have the data presented in this chapter purchase subscription.

Article linked with this coin

The 35th anniversary of the pacification of the Wujek Coal Mine (in polish)

W reakcji na wprowadzenie przez władze PRL w nocy z 12 na 13 grudnia 1981 r. stanu wojennego w Polsce zastrajkowało ponad 100 zakładów pracy. Wśród nich znalazły się również górnośląskie kopalnie, w tym KWK „Wujek”. Głównym powodem protestu było brutalne zatrzymanie (internowanie) podczas wprowadzania stanu wojennego Jana Ludwiczaka, przewodniczącego NSZZ „Solidarność” w Wujku. Górnicy podjęli decyzję, że nie podejmą pracy dopóki nie wróci on do kopalni. Zgłosili też inne postulaty, m.in. domagali się zniesienia stanu wojennego. Protestowi nie zapobiegła informacja, że „Wujek” został zmilitaryzowany. Nie zakończyły go też negocjacje z władzami.

W tej sytuacji 15 grudnia wieczorem zapadła decyzja ...

Read the full article