Wrocław – Little Homeland [50]

Wrocław – the Little Homeland

Subject: no
Face value: 50 pln
Alloy: 999/1000 Ag
Diameter: 45 mm
Weight: 62.2 g
Finish: standard
Mintage: 6000 pcs
On the edge: smooth
Additional: selektywne złocenie
Date of issue: 2021-07-08
Issue price: 950 pln


Designer: Urszula Walerzak


Designer: Urszula Walerzak

Shopping price comparison

If you want to have presented all the names of shops purchase subscription.
www.goldon.pl 995.00
www.numizmatyczny.com 999.00
1039.00
1049.00
www.e-kolekcjoner.pl 1499.00
1999.99

Auction and shop prices

If you want to have presented graphs auction prices purchase subsription.

Catalogue prices

If you want to have presented chart of catalog prices purchase subscription.

Statistics of investment

If you want to have the data presented in this chapter purchase subscription.

Assistant of investment

If you want to have the data presented in this chapter purchase subscription.

Article linked with this coin

Wrocław – the Little Homeland (in polish)

Śląsk wraz z Wrocławiem znalazł się w obrębie państwa polskiego u schyłku panowania Mieszka I. Wrocław, od roku 1000 stolica biskupstwa, stał się jednym z najważniejszych ośrodków miejskich monarchii piastowskiej. Jego znaczenie wzrosło w okresie rozbicia dzielnicowego, zwłaszcza za rządów Henryka Brodatego i jego syna Henryka Pobożnego. Właśnie w tym czasie, w XIII w., Wrocław został zniszczony podczas najazdu tatarskiego i uzyskał lokację na prawie magdeburskim.

W XIV stuleciu Wrocław wraz z Dolnym Śląskiem stał się częścią korony czeskiej. Z tego okresu pochodzi wspaniały zabytkowy Ratusz. W XVI w. miasto znalazło się we władaniu Habsburgów. W wieku XVIII, po tzw. wojnach śląskich Wrocław został włączony do państwa ...

Read the full article