Tematyka monet

Przewodnictwo Polski w Radzie Unii Europejskiej

1 lipca 2011 roku Polska po raz pierwszy w historii obejmuje przewodnictwo w Radzie Unii Europejskiej. Z punktu widzenia członkostwa naszego kraju w Unii Europejskiej to najważniejsze wydarzenie od czasu przystąpienia do UE. Prezydencja w Radzie Unii Europejskiej to nie tylko ogromne wyzwanie wymagające planowania strategicznego, pełnej aktywności politycznej i organizacyjnej na szczeblu krajowym i europejskim, ale także wielka szansa bezpośredniego udziału Polski w kształtowaniu kierunków działania Unii Europejskiej.

Prezydencja umożliwia z jednej strony większy wpływ na decyzje podejmowane w UE, przedstawienie na forum Unii Europejskiej priorytetów politycznych, zaakcentowanie najistotniejszych obszarów, przedłożenie własnych pomysłów i inicjatyw, z drugiej zaś zobowiązuje do kontynuacji wcześniejszych działań Unii, zapewnienia jej spójnego funkcjonowania, a także zagwarantowania jej głosu w ważnych dla świata sprawach. Sukces prezydencji to najlepsza promocja kraju i okazja do wzmocnienia pozytywnego wizerunku Polski w świecie.

I stotą prac Rady UE i jej organów przygotowawczych jest stanowienie prawa i podejmowanie decyzji istotnych dla niemal 500 milionów obywateli państw członkowskich. W związku z tym w naszym kraju zaplanowano ponad 300 spotkań z udziałem przeszło 30 000 delegatów ze wszystkich krajów UE. Miastami-gospodarzami spotkań na najwyższym szczeblu są: Sopot, Wrocław, Kraków, Poznań oraz Warszawa, jednak ważne wydarzenia polityczne, społeczne i kulturalne odbywają się w całej Polsce.

Prezydencja to nie tylko wydarzenie polityczne, angażujące wyłącznie administrację. To także ogromny projekt społeczno- -kulturalny. Program kulturalny polskiej prezydencji jest jednym z największych projektów promujących Polskę od 1989 r. Od lipca do grudnia 2011 r. odbędą się tysiące wydarzeń: ogólnodostępnych koncertów, wystaw, spektakli teatralnych oraz akcji edukacyjnych.

W dziesięciu stolicach, nie tylko w Unii Europejskiej, ale także poza jej granicami - Berlinie, Brukseli, Kijowie, Londynie, Madrycie, Mińsku, Moskwie, Paryżu, Pekinie, Tokio - odbędzie się blisko 400 imprez, których przygotowanie koordynuje Instytut Adama Mickiewicza wspólnie z Instytutami Polskimi. Ponadto polskie placówki dyplomatyczne od Lizbony po Petersburg i od Hongkongu po Meksyk organizują wiele konferencji, koncertów, wystaw i spotkań służących promocji Polski, jej historii i kultury.

W Polsce program kulturalny, obejmujący łącznie ponad 1000 projektów artystycznych, będzie realizowany z udziałem 170 organizacji partnerskich w ośmiu miastach: Białymstoku, Katowicach, Krakowie, Lublinie, Poznaniu, Sopocie, Warszawie i Wrocławiu. Krajowy program kulturalny koordynuje Narodowy Instytut Audiowizualny. Ponadto na terenie całego kraju będą organizowane z inicjatywy społecznej liczne wydarzenia objęte patronatem polskiej prezydencji.

Jednym z projektów upamiętniających sprawowanie przez Polskę prezydencji w Radzie UE jest emisja przez Narodowy Bank Polski serii monet okolicznościowych.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych