Aktualności w eNumi

Prawo ochronne na znak towarowy enumi

Miło nam poinformować, iż po dłuuugim okresie oczekiwania Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej wydając świadectwo ochronne na znak towarowy enumi udzielił nam prawa ochronnego. Świadectwo ochronne: patent.pdf >>>

  • Znak towarowy: enumi
  • Data zgłoszenia: 2010.12.03
  • Numer zgłoszenia: 378485
  • Data wydania decyzji o udzieleniu prawa ochronnego: 2012.02.09
  • Numer prawa ochronnego: 245215
  • O udzieleniu prawa ochronnego ogłoszono w WUP: 07/2012
  • Uprawniony: Rodwald Przemysław
  • Wykaz towarów przyporzadkowanych do odpowiednich klas towarowych: 36 (wycena zbiorów numizmatycznych, usługi finansowe, analizy finansowe)