Aktualności w eNumi

Nowy wskaźnik - wolumen

W dniu dzisiejszym dodano nowy wskaźnik - wolumen. Od tego roku (na wnioski wielu użytkowników) ceny wyliczane są dla monet bez gradingu. W celu zobrazowania popularności transakcji kupna/sprzedaży danej monety wprowadzono nowy wskaźnik - wolumen. Wskaźnik ten pokazuje liczbę sprzedanych/kupionych monet w serwisie aukcyjnym allegro.pl w danym miesiącu kalendarzowym, a co za tym idzie pokazuje on także liczbę cen która brana jest pod uwagę przy wyliczaniu średniej ceny aukcyjnej dla danej monety. Dla aukcji wieloprzedmiotowych do obliczenia wolumenu brana jest rzeczywista liczba sprzedanych monet.