Tematyka monet

50-lecie działalności Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym

Osoby z niepełnosprawnością intelektualną są pełnoprawnymi obywatelami Rzeczypospolitej Polskiej. Na równi z innymi są uprawnione do korzystania ze wszystkich wolności i praw człowieka. Niepełnosprawność intelektualna, choć wywołuje różne problemy w codziennym funkcjonowaniu, jest tylko jednym z elementów tożsamości tych osób i w żaden sposób nie może ograniczać ich pełnego uczestnictwa w życiu społecznym.

Osoby z niepełnosprawnością intelektualną mają trudności z rozumieniem, uczeniem się i tworzeniem nowych pojęć. Potrzebują więcej czasu na naukę nowych działań i zapamiętanie nowych informacji. Wymagają zatem zróżnicowanego wsparcia w edukacji, pracy, w podejmowaniu decyzji, w codziennych sprawach. Osoba z niepełnosprawnością intelektualną, która otrzyma odpowiednią pomoc, może w pełni korzystać ze swoich praw i wykonywać swoje obowiązki, a dzięki doskonaleniu nabytych umiejętności staje się bardziej samodzielna i niezależna.

Włączenie w życie społeczne osób z niepełnosprawnością intelektualną zależy od każdego z nas. Będzie ono tym skuteczniejsze, im lepiej zrozumiemy potrzeby tych osób oraz uznamy ich prawo do godności i autonomii. Osoby z niepełnosprawnością intelektualną stanowią około 1 procent populacji Polski.

W ponad 400 placówkach prowadzonych przez 123 Koła terenowe Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, które w 2013 r. obchodzi jubileusz 50-lecia, dzieci, młodzież i dorośli z niepełnosprawnością intelektualną mają dostęp do odpowiedniej edukacji, rehabilitacji i terapii, aktywizacji społecznej i zawodowej. Rozwijają talenty artystyczne, wnosząc wkład w tworzenie kultury i sztuki narodowej. Na miarę swoich możliwości posługują się nowymi technologiami i doskonalą kompetencje społeczne. Uczestniczą w wyborach, wypowiadają się w swoich sprawach i głośno domagają się respektowania należnych im praw człowieka i obywatela.

Barbara Abramowska
Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób
z Upośledzeniem Umysłowym