Ciekawostki

NBP zmienia politykę sprzedaży monet i banknotów kolekcjonerskich

Ustalanie ceny emisyjnej monet i banknotów kolekcjo­nerskich przez NBP, wprowadzenie dwuletniego okresu sprzedaży wartości kolekcjonerskich oraz ściślejsza współpraca z dystrybutorami – to najważniejsze zmiany jakie wprowadza NBP od marca 2014 roku. Zmianie ulegnie także nominał i charakterystyka popularnych monet okolicznościowych, a także częstotliwość ich emisji.

Zarząd NBP przyjął nową politykę emisji i sprzedaży wartości kolekcjonerskich. Jej opracowanie poprzedziła analiza rynku kolekcjonerskiego, rozmowy z klientami, dystrybutorami, a także ze środowiskiem numizmatycznym oraz innymi bankami centralnymi. Tematy monet i banknotów będą promowały postawy obywatelskie, ważne wydarzenia, czy zagadnienia społeczne. Staranny dobór tematów, w połączeniu z wysokimi walorami artystycznymi i edukacją dot. numizmatów, ma na celu poszerzyć krąg kolekcjonerów – Część zmian w polityce emisyjnej już zaczęliśmy wprowadzać. NBP ograniczył nakłady emitowanych monet, powrócił do konkursów na ich projekty, uprościł komu-nikację z klientami oraz rozpoczął numizmatyczną działalność edukacyjną – mówi Barbara Jaroszek, zastępca dyrektora Departamentu Emisyjno-Skarbcowego.

Od marca NBP powróci do ustalania tzw. ceny emisyjnej, za którą będzie można nabyć monety i banknoty kolekcjonerskie w oddziałach okręgowych i sklepie internetowym banku. Utrzymany zostanie algorytm redukcji na wypadek popytu przewyższającego nakład oraz obowiązek przedkładania gwarancji bankowych przez dystrybutorów. Wprowadzane rozwiązania będą ponadto – m.in. poprzez umowy ramowe i zamówienia roczne – wspierać stałych partnerów NBP.

Bank planuje także do końca 2014 roku zaprzestanie sprzedaży emisji starszych niż 24 miesiące. Ta zasada zostanie także wprowadzona dla nowych emisji monet i banknotów kolekcjonerskich – po upływie 24 miesięcy od daty emisji nie będą one oferowane przez NBP do sprzedaży, chociaż oczywiście będą nadal dostępne na rynku wtórnym w sklepach numizmatycznych i u dystrybutorów hurtowych.

Zmianie ulegną także zasady emisji monet okolicznościowych. Od maja 2014 roku NBP rozpocznie emisję 5-złotówek z okolicznościowym wizerunkiem w tzw. standar-dzie obiegowym (masa i rozmiar identyczne z obecnymi monetami 5 zł). Ich emisje będą miały miejsce zazwyczaj dwa razy w roku. Zastąpią one emitowane dotychczas monety okolicznościowe o nominale 2 zł ze stopu Nordic Gold. Koncepcję serii 5-złotówek o nazwie „Odkryj Polskę” zaprojektują młodzi ludzie, których NBP chce zachęcić do kolekcjonowania monet.