Tematyka monet

Kongres Eucharystyczny we Wrocławiu

46. Kongres Eucharystyczny; po raz pierwszy w swej historii odbędzie się on w Polsce - we Wrocławiu. Będzie to także pierwszy po wojnie i drugi w dziejach Kościoła (po 34. Kongresie na Węgrzech w Budapeszcie w 1938 r.) Kongres w naszej części Europy. Jego temat: "Eucharystia i wolność" zaczerpnięty jest z listu Św. Pawła do Gala-tów "Ku wolności wyswobodził nas Chrystus" (5,1).

Z Kongresem związana jest wizyta Jana Pawła II w kraju. Dla Polaków pobyt Ojca Świętego w Polsce będzie miał szczególne znaczenie, podobnie jak wcześniejsze pielgrzymki w latach: 1979, 1983, 1987, 1991 i 1995.