Tematyka monet

Stefan Batory

Stefan Batory, syn Stefana, wojewody siedmiogrodzkiego, urodził się w 1533 r. Jako książę Siedmiogrodu obrany na tron Polski w wolnej elekcji w 1575 r.; wraz z poślubioną mu królewną polską Anną Jagiellonką został koronowany 1 maja 1576 r. w Krakowie. W następstwie wojny z Moskwą, prowadzonej w latach 1578-82, przywrócił Rzeczypospolitej Inflanty. Zasłużył się dla Polski jako reformator: utworzył obierane przez szlachtę Trybunały: Koronny i Litewski, dokonał też wielu reform wojskowych, m.in. zorganizował tzw. piechotę wybraniecką, rekrutowaną z chłopów z dóbr królewskich. W sprawach wewnętrznych był zwolennikiem silnych rządów, występował przeciw magnaterii. Celem króla było zjednoczenie pod swoim berłem Polski, Moskwy i Siedmiogrodu. Przygotowania do nowej wojny z Moskwą przerwała jego przedwczesna śmierć w 1586 r. Stefan Batory był jednym z najsilniejszych i najambitniejszych władców Polski.