Tematyka monet

Jan Paweł II, 20-lecie pontyfikatu

Jan Paweł II, Karol Józef Wojtyła, jest papieżem od 16 października 1978 r. Urodził się w 1920 r. w Wadowicach na Podkarpaciu, od 1938 r. studiował filologię polską na Uniwersytecie Jagiellońskim. Podczas II wojny światowej, łącząc pracę fizyczną (m.in. w kamieniołomach w Krakowie) z tajną nauką w seminarium, przygotowywał się do kapłaństwa. Święcenia kapłańskie przyjął w 1946 r. Następnie studiował na Papieskim Uniwersytecie Św. Tomasza z Akwinu w Rzymie. W 1958 r. przyjął sakrę biskupią, a w 1963 r. został arcybiskupem metropolitą krakowskim. Uczestniczył w pracach Soboru Watykańskiego II. W 1967 r. został kardynałem. Pełnił funkcję przewodniczącego Komisji Episkopatu Polski do Spraw Nauki Katolickiej oraz Rady Naukowej Episkopatu Polski.

23 maja 1998 r. pontyfikat Jana Pawła II stał się najdłuższym w XX wieku. Charakteryzuje go otwarcie na dialog ze światem: liczne pielgrzymki zagraniczne, mediacje w sporach międzynarodowych, apele o pokój - orędzia na Światowy Dzień Pokoju, wspólne modlitwy z przedstawicielami innych wyznań i religii (m.in. w Asyżu w 1986 r. i Warszawie w 1989 r.), audiencje. Spośród dotychczasowych 82 zagranicznych podróży duszpasterskich Jana Pawła II do 117 państw szczególne znaczenie dla Polaków miało 6 pielgrzymek do Polski (w latach 1979, 1983, 1987, 1991,1995 oraz 1997).

Działalność Jana Pawła li odznacza się troską o czytelność nauki i świadectwa Kościoła we współczesnym świecie, a do jej głównych wątków należy obrona i uzasadnienie katolickich zasad moralnych. Dalsze dokonania pontyfikatu to reforma prawa kanonicznego w 1984 r., zredagowanie w 1992 r. nowego Katechizmu Kościoła katolickiego, ogłoszenie 12 encyklik i wielu innych ważnych dokumentów apostolskich, reorganizacja Kurii Rzymskiej, 281 kanonizacji i 680 beatyfikacji.

Twórczość literacka Jana Pawła II (wydawana głównie pod pseudonimem Andrzej Jawień) obejmuje wiersze, medytacyjne poematy o problematyce etyczno-reiigijnej, dramaty: „Brat naszego Boga", „Przed sklepem jubilera", wybór utworów „Poezje i dramaty". W roku 1981 i 1982 na życie Jana Pawła II dokonano nieudanych zamachów; w 1981 r. został ciężko ranny.

W 1993 r. Jan Paweł II został uhonorowany najwyższym polskim odznaczeniem, Orderem Orła Białego.