Tematyka monet

Jan Paweł II - Papież Pielgrzym

Jan Paweł II, Karol Józef Wojtyła, jest papieżem od 16 października 1978 r. W ciągu 21 lat swojego pontyfikatu odbył 85 pielgrzymek do 119 państw, w których przebywał 176 razy (w niektórych był kilkakrotnie, np. w Polsce 6 razy); odwiedził 932 miejscowości. W czasie podróży zagranicznych wygłosił 3.088 przemówień. Łącznie w podróżach Papież spędził 845 dni, czyli 11,5% swego pontyfikatu; przemierzył 1.139.811 km, co równa się ponad 28 okrążeniom kuli ziemskiej albo blisko trzykrotnej odległości z Ziemi do Księżyca. Beatyfikował 806 osób (w tym 595 męczenników), a 280 kanonizował. W czerwcu 1999 r. Papież odbędzie już siódmą pielgrzymkę do ziemi ojczystej (poprzednie w latach 1979, 1983, 1987, 1991, 1995 oraz w 1997 roku - z okazji Kongresu Eucharystycznego). Na początku swojego pontyfikatu Jan Paweł II zadeklarował, że chce być nie tylko następcą św. Piotra, ale także naśladowcą św. Pawła, który stale był w podróży. W swej wędrówce po świecie Papież zwraca się do wszystkich, nie tylko katolików, z tym samym posłaniem: pokoju, miłości, braterstwa. Przypomina o wartościach, które są uniwersalne. Bardzo często powtarza, że jest pielgrzymem pokoju i miłości. Celem każdej podróży Papieża jest - poza umacnianiem lokalnych Kościołów - zachęta do reewangelizacji, do odnowy duchowej i moralnej. Dając świadectwo swojej wiary, umacnia w wierze innych, a poprzez liczne kanonizacje czy beatyfikacje zostawia ludziom wskazówki, jak żyć. Poprzez liczne pielgrzymki daje wiernym poczucie jedności katolickiej społeczności na całym świecie.

W swych podróżach Papież ukazuje chrześcijaństwo jako religię, która włącza się w konkretne sprawy człowieka, ingeruje wszędzie tam, gdzie dzieje się jakakolwiek krzywda, domaga się zmian.

Często podkreśla, że miarą ludzkiej godności i wielkości jest wolność. Człowiek jest powołany do wolności. Ale nie jest to równoznaczne z prawem do dowolności. „Nie ma wolności bez prawdy, solidarności, ofiar i miłości", I to jest ten fundament, na którym, według Papieża, powinna być zbudowana wolność w nowej, wspólnej Europie. Jan Paweł II konsekwentnie przeciwstawia chrześcijańską „wolność do" propagowanej przez współczesną cywilizację „wolności od". „Wolność nie polega na czynieniu tego, co się chce, lecz jest prawem do czynienia tego, co się czynić powinno", Przypominanie owych powinności jest stałym elementem „wędrującej katechezy" Jana Pawła II, podczas której na nowo odczytuje Ewangelię. W ramach tej katechezy, tak jak w encyklikach, listach pasterskich, wszędzie tam, gdzie przybywa, potępia „kulturę nienawiści i śmierci”.

W trakcie licznych podróży apeluje także -nie tylko do katolików, ale do całej społeczności międzynarodowej - o pomoc w rozwiązaniu problemu głodu i nędzy, o zasypanie przepaści między bogatymi a biednymi, o likwidację niesprawiedliwych struktur społecznych, szukając rozwiązania demokratycznego, uznającego zasady wolności i sprawiedliwości pod kontrolą społeczeństwa.