Tematyka monet

Pałac Potockich w Radzyniu Podlaskim

Późnobarokowy zespół pałacowy w Radzyniu Podlaskim jest jedną z najwspanialszych rezydencji magnackich w Polsce. Zamek, wzniesiony w XVI w., został przebudowany w końcu XVII w. przez Augustyna Wincentego Locciego, inżyniera i architekta amatora, doradcę artystycznego Jana III Sobieskiego, dla ówczesnego właściciela Radzynia Podlaskiego, podkanclerzego litewskiego Stanisława Szczuki. W latach 1750 - 1759 architekt Jakub Fontana przekształcił zamek dla generała Eustachego Potockiego w pałac typu entre court et jardin (pomiędzy dziedzińcem i ogrodem), szczególnie popularny w okresie baroku.

Zespół pałacowy odznacza się ścisłą symetrią i wielką skalą; składa się z pałacu i dwóch oficyn. Pałac zbudowany jest na planie prostokąta ze środkowym ryzalitem (występującą z lica elewacji częścią budynku, tworzącą z nim organiczną całość) i alkierzami w narożach. Do korpusu głównego pałacu przylegają pod kątem prostym boczne skrzydła, na osi których znajdują się wieże z bramami przejazdowymi.

Po północnej stronie pałacu znajdują się pozostałości barokowego ogrodu geometrycznego z pięknym starodrzewem, a w ogrodzie oranżeria z połowy XVIII w. Na terenie posiadłości zachował się dawny układ dróg i stawów.

Fasady pałacu i oranżerii zdobią wspaniałe rokokowe zespoły rzeźb alegorycznych i ornamentalnych (m.in. Cztery prace Herkulesa na pałacu oraz Rydwan Apollina na oranżerii) Jana Chryzostoma Redlera, jednego z najwybitniejszych polskich rzeźbiarzy okresu rokoka.

Dekoracje malarskie wykonał Jan Bogumił Plersch, dekorator teatralny i nadworny malarz Stanisława Augusta Poniatowskiego.

W okresie okupacji hitlerowskiej, tuż przed wycofaniem się Niemców z miasta w 1944 r., pałac został spalony. Zniszczeniu uległo jego bogate wnętrze; zachowała się jedynie oryginalna klatka schodowa w północnym skrzydle.

Po wojnie prowadzone były bieżące naprawy. W latach dziewięćdziesiątych rozpoczęto kompleksowy remont murów i fundamentów oraz pokryto dach blachą miedzianą.

Obecnie w pomieszczeniach pałacu mają siedzibę różne instytucje państwowe, a także biuro Fundacji Pałacowo-Parkowej oraz szkoła muzyczna I stopnia.