Inwestowanie

Obowiązki podatkowe

Obowiązki podatkowe wynikające z transakcji kupna i sprzedaży okazów numizmatycznych dla osób fizycznych.

Obowiązki podatkowe dla osób fizycznych kupujących monety

Dla osób kupujących monety może zaistnieć obowiązek zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC):

  • jeżeli sprzedający nie jest podatnikiem VAT, a kwota zakupu przekroczyła 1000,00 zł wówczas kupujący ma obowiązek zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych oraz złożenia deklaracji PCC-3, podatek ten dla wartości numizmatycznych wynosi 2%,
  • jeżeli sprzedający jest podatnikiem VAT, wówczas kupujący nie ma obowiązku zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych ani składania deklaracji PCC-3; w takiej sytuacji znajdą się zakupy od firm (w tym większości sklepów numizmatycznych oraz oddziały NBP).


Obowiązki podatkowe dla osób fizycznych sprzedających monety

Dla osób sprzedających monety może zaistnieć obowiązek zapłaty podatku dochodowego (PIT):
  • jeżeli sprzedawana jest moneta nowa (posiadana krócej niż 6 pełnych miesięcy kalendarzowych), wówczas sprzedający ma obowiązek zapłaty podatku dochodowego (w wysokości zależnej od skali podatkowej w której się znajduje) oraz wykazania dochodu w zeznaniu podatkowym PIT,
  • jeżeli sprzedawana jest moneta (posiadana dłużej niż 6 pełnych miesięcy kalendarzowych), wówczas sprzedający nie ma obowiązku zapłaty podatku dochodowego.


Studium przypadków
  • dokonałeś zakupu monety za kwotę 900 zł (czyli mniejszą od 1000 zł) od osoby fizycznej w serwisie aukcyjnym ? nie płacisz podatku PCC, gdyż cena zakupu jest mniejsza niż 1000 zł; nie płacisz podatku PIT, gdyż nie uzyskałeś dochodu,
  • dokonałeś zakupu monety za kwotę 1001 zł (czyli większą od 1000 zł) od osoby fizycznej w serwisie aukcyjnym ? masz obowiązek zapłaty 2% podatku PCC od kwoty 1001 zł oraz złożenia deklaracji PCC-3, gdyż cena zakupu przekracza 1000 zł i zakup został dokonany od osoby nie będącej podatnikiem VAT; nie płacisz podatku PIT, gdyż nie uzyskałeś dochodu,
  • dokonałeś zakupu monety za kwotę 1100 zł (kwota z przypadku podatnika VAT nie ma znaczenia) w sklepie numizmatycznym lub oddziale okręgowym Narodowego Banku Polskiego ? nie płacisz podatku PCC, gdyż zakup został dokonany od podmiotu będącego podatnikiem VAT; nie płacisz podatku PIT, gdyż nie uzyskałeś dochodu,
  • w dniu 01.01.2008 dokonałeś zakupu monety za kwotę 300 zł, w dniu 01.05.2008 dokonałeś sprzedaży monety za kwotę 400 zł - nie płacisz podatku PCC, gdyż cena zakupu jest mniejsza niż 1000 zł; płacisz podatek PIT (w wysokości zależnej od skali podatkowej w której się znajdujesz) oraz wykazujesz dochód w zeznaniu podatkowym PIT, gdyż monetę posiadałeś krócej niż 6 pełnych miesięcy kalendarzowych,
  • w dniu 01.01.2008 dokonałeś zakupu monety za kwotę 1200 zł od osoby fizycznej w serwisie, w dniu 01.01.2009 dokonałeś sprzedaży monety za kwotę 1400 zł - masz obowiązek zapłaty 2% podatku PCC oraz złożenia deklaracji PCC-3, gdyż cena zakupu przekracza 1000 zł i zakup został dokonany od osoby nie będącej podatnikiem VAT; nie płacisz podatku PIT, gdyż monetę posiadałeś dłużej niż 6 pełnych miesięcy kalendarzowych.