Tematyka monet

Jan Paweł II

Pontyfikat Jana Pawła II przeszedł do historii. Był to pontyfikat niezwykle wytężonej działalności, w której kluczową rolę odgrywało niestrudzone pielgrzymowanie. Ojciec Święty odbył 104 podróże apostolskie na wszystkie zamieszkane kontynenty, co przyczyniło się do powstania nowych form obecności i oddziaływania chrześcijaństwa i Kościoła we współczesnym świecie.

Drugi wymiar stanowi nauczanie, przede wszystkim doktrynalne i moralne, lecz Jan Paweł II wypowiadał się także w ważnych i pilnych sprawach ludzkości. Rozwijał dialog z innymi kulturami i religiami, podejmował również liczne wysiłki na rzecz budowania oraz promowania sprawiedliwości i pokoju, a także zapoczątkował Światowe Dni Młodzieży.

Wymownym znakiem tego pontyfikatu stało się też cierpienie. Papieskie posługiwanie przypadło na przełom wieków i tysiącleci, a jego składnikiem były przygotowania i uroczyste obchody Wielkiego Jubileuszu Roku 2000. W tym czasie doszło do wielu głębokich przemian politycznych i społecznych.

Pontyfikat Papieża-Polaka nie był sprawą przypadku. Stanowił dojrzały owoc długiej, bo ponad tysiącletniej historii polski, w której szczególne znaczenie przypadło okresowi po II wojnie światowej. Przez ten trudny czas przeprowadził Polaków kard. Stefan Wyszyński, w latach 1948-1981 metropolita warszawski i gnieźnieński, Prymas Tysiąclecia.

Wzruszający wyraz uznania i hołdu dla niego stanowiły słowa Jana Pawła II zawarte w liście do Polaków (23 X 1978 r.) tydzień po pamiętnym konklawe: "Czcigodny i Umiłowany Księże Prymasie! Pozwól, że powiem po prostu, co myślę. Nie byłoby na Stolicy Piotrowej tego Papieża-Polaka, który dziś pełen bojaźni Bożej, ale i pełen ufności rozpoczyna nowy pontyfikat, gdyby nie było Twojej wiary, nie cofającej się przed więzieniem i cierpieniem, Twojej heroicznej nadziei, Twego zawierzenia bez reszty Matce Kościoła, gdyby nie było Jasnej Góry i tego całego okresu dziejów Kościoła w Ojczyźnie naszej, które związane są z Twoim biskupim i prymasowskim posługiwaniem".

Ks. prof. Waldemar Chrostowski