Rynek złota

Rynek złota - komentarz eksperta Mennicy Polskiej [06.02.2017]

Cena złota cały czas rośnie pod wpływem słabnącego dolara. W tym tygodniu największy wpływ na notowania tego kruszczu będą miały informacje, pochodzące z rynku amerykańskiego, dotyczące kredytów konsumenckich, bilansu handlu zagranicznego oraz wniosków o zasiłek dla bezrobotnych w tym kraju.

Ciekawym opracowaniem dot. rynku złota jest publikacja nowego raportu World Gold Council na temat podsumowania roku 2016. Podano tam informację, że popyt inwestycyjny na złoto w 2016 roku wzrósł o 70%, osiągając najwyższy poziom od 2012 roku. Co również jest bardzo interesujące, z raportu wynika, że roczne zapotrzebowanie na ETF-y (Exchange Traded Funds) w 2016 r. było największe od 2009 roku. Z kolei roczne zapotrzebowanie na złoto w formie fizycznej (sztabki i monety bulionowe) było stabilne i wyniosło 1 029,2 tony. Wyjątkiem okazał się jedynie czwarty kwartał 2016 r., gdy popyt był najwyższy od czasu rekordowego, drugiego kwartału 2013 r.