Rynek złota

Rynek złota - komentarz eksperta Mennicy Polskiej [24.04.2018]

Obecnie cena królewskiego kruszcu kształtuje się na stosunkowo niskim poziomie — 1 325 USD/t.oz. Czynnikiem, który najsilniej oddziałuje na kształtowanie się ceny złota jest dolar amerykański, z którym historycznie występuje tutaj stała ujemna korelacja. Co więcej, złoto pozostaje w dużej mierze zapomnianym przez inwestorów aktywem. Niemniej jednak, według analityków, takie zmienne, jak kurs USD, oczekiwania inflacyjne w USA oraz ogólna niepewność rynkowa mogą wpłynąć na wzrost ceny złota, przyciągając więcej wpływów kapitałowych na ten rynek.

Marta Bassani-Prusik,
Dyrektor Działu Produktów Inwestycyjnych,
Mennica Polska