Katalogi monet

Analiza porównawcza cen monet kolekcjonerskich na rok 2010 w gradingu i bez

Jaki wpływ ma grading monety na jej cene katalogową? Analiza dokonana na podstawie katalogów wydawnictwa FISCHER na 2010 rok. Od ponad dwóch lat na rynku Polskim istnieje instytucja gradingu. Od dwóch lat wydawnictwo FISCHER publikuje "Katalog monet polskich GRADING". Według autora, Adama Łanowego, aktualnie w Polsce jest ponad 1.400.000 zagradowanych polskich monet dwudziestowiecznych, które stanowią odrębny rynek kolekcjonerski i handlowy.

Grading - stopniowanie, szacowanie, określanie kategorii stopnia, stanu zachowania numizmatu (monety). Polska skala gradingu posiada pięć stopni oraz dodatkowo stan lustrzany: V (najniższy ze stopni), IV, III, II, I, L (stan lustrzany). Polska skala nie jest tożsama ze skalą amerykańską i brytyjską. Skala amerykańska posiada bowiem aż 8 stanów gradacji. Na świecie istnieje kilka liczących się firm gradingowych: PCGS-USA NGC-USA PCG-Polska.

Dodatkowo stan lustrzany (L) dzieli się na sześć stopni zachowania numizmatu:

 • C5 - 0 % zarysowań powierzchni, brak uszkodzeń mechanicznych (USA/GB - PR70);
 • C4 - do 10 % zarysowań powierzchni, brak uszkodzeń mechanicznych (USA/GB - PR69, PR68);
 • C3 - do 20 % zarysowań powierzchni, brak uszkodzeń mechanicznych (USA/GB - PR67, PR66);
 • C2 - do 30 % zarysowań powierzchni, brak uszkodzeń mechanicznych (USA/GB - PR65, PR64);
 • C1 - do 40 % zarysowań powierzchni, brak uszkodzeń mechanicznych (USA/GB - PR63, PR62);
 • C0 - do 50 % zarysowań powierzchni, brak uszkodzeń mechanicznych (USA/GB - PR61, PR60).

Do analizy porównawczej zostały wzięte pod uwagę srebrne monety kolekcjonerskie (złote aktualnie nie występują w katalogu FISCHER) w dwóch najwyższych skalach gradingu: PR70 i PR69.


Analiza cen monet kolekcjonerskich

 • liczba monet kolekcjonerskich w gradingu:
 • liczba monet kolekcjonerskich których cena w gradingu PR70 jest większa od ceny monet bez gradingu: (0%)
 • liczba monet kolekcjonerskich których cena w gradingu PR70 jest równa cenie monet bez gradingu: (0%)
 • liczba monet kolekcjonerskich których cena w gradingu PR70 jest mniejsza od ceny monet bez gradingu: (0%)
 • liczba monet kolekcjonerskich których cena w gradingu PR69 jest większa od ceny monet bez gradingu: (0%)
 • liczba monet kolekcjonerskich których cena w gradingu PR69 jest równa cenie monet bez gradingu: (0%)
 • liczba monet kolekcjonerskich których cena w gradingu PR69 jest mniejsza od ceny monet bez gradingu: (0%)

Tabelaryczne zestawienie cen monet kolekcjonerskich w gradingu i bez

MonetaCena katalogowa [zł]Zmiana [%]
BEZPR70PR69PR70PR69