Rynek złota

Rynek złota - komentarz eksperta Mennicy Polskiej [18.07.2018]

Rynek złota znajduje się obecnie w fazie silnego załamania. Ceny królewskiego kruszcu w ciągu ostatnich kilku godzin spadły z poziomu 1245 USD/t.oz do poziomu 1225. Gwałtowny spadek wynoszący ponad 1,5% spowodował tym samym przekroczenie psychologicznej bariery 1230 USD/t.oz. Przewiduje się, że wielu inwestorów może uznać aktualne uwarunkowania rynkowe jako wyraźny bodziec do zakupu.

Bank of America Merill Lynch ocenia cenę złota jako niedoszacowaną jednocześnie prognozując jej rychły wzrost. Zdaniem specjalistów, inwestorzy oczekujący okazji do ulokowania swoich oszczędności w żółty kruszec, powinni zrobić to właśnie teraz.

Marta Bassani-Prusik,
Dyrektor Działu Produktów Inwestycyjnych,
Mennica Polska