Tematyka monet

760-lecie Towarzystwa Strzeleckiego Bractwo Kurkowe w Krakowie

Towarzystwo Strzeleckie Bractwo Kurkowe w Krakowie jest jedną z najstarszych organizacji strzeleckich związanych z obronnością miasta. Powstanie krakowskiego Bractwa Kurkowego datuje się od lokacji miasta na prawie magdeburskim w 1257 r.

Obowiązkiem mieszczan była obrona grodu. Aby zapewnić im odpowiednie przygotowanie wojskowe, należało organizować szkolenie obrońców i dbać o utrzymywanie ich stałej gotowości bojowej. Bractwo Kurkowe, zwane też Towarzystwem Strzeleckim, podlegało władzom miasta, a jego członkowie wielokrotnie obronili miasto przed nieprzyjacielem.

Ćwiczenia w strzelaniu przebiegały według ściśle określonych reguł. Raz w roku odbywało się uroczyste „strzelanie o królestwo”. Królem kurkowym zostawał najlepszy strzelec.

Z czasem rosło znaczenie Bractwa: uczestniczyło we wszystkich wjazdach królewskich i koronacjach, organizowało turnieje i festyny. Do dzisiaj członkowie Bractwa przestrzegają bogatego ceremoniału, uczestniczą też w licznych wydarzeniach kulturalnych i historycznych Krakowa. Corocznie są organizowane zawody strzeleckie o tytuł króla kurkowego, a jego intronizacja odbywa się na Rynku Głównym w Krakowie i od lat stanowi element Święta Miasta. Nowy król kurkowy otrzymuje nominację z rąk Prezydenta Miasta Krakowa.

Członkiem honorowym Bractwa Kurkowego w Krakowie był Jan Paweł II, a wśród braci honorowych znajdują się m.in. prezydent USA George W. Bush i prezydent RP na uchodźstwie Ryszard Kaczorowski.

Krakowskie Bractwo Kurkowe zostało uhonorowane najwyższym miejskim odznaczeniem − złotym medalem Cracoviae Merenti, a także papieskim medalem Pro Eccelsia et Pontifice, przyznanym przez Benedykta XVI.

Piotr Michał Mikosz