Rynek złota

Rynek złota - komentarz eksperta Mennicy Polskiej [15.10.2018]

Znaczące spadki na nowojorskiej giełdzie przyczyniły się do silnego wzrostu cen na rynku złota. W ciągu zaledwie kilku dni wartość żółtego kruszcu wyrażona w pieniądzu podniosła się o ponad 35 USD/t.oz., co stanowi jedną z większych aprecjacji zanotowanych w tym roku kalendarzowym. Związane jest to z mechanizmem działania tak zwanych „bezpiecznych przystani", kiedy w obliczu giełdowej bessy inwestorzy wykazują większe zainteresowanie stabilnymi inwestycjami. Efektem takiego zwrotu jest wzrost cen złota, który jest odwrotnie proporcjonalny do strat na giełdzie.

Złoto zyskało na wartości także na rynku polskim. Wzrost ten został częściowo zbuforowany przez deprecjację waluty amerykańskiej w stosunku do polskiej złotówki. Dynamika spadku kursu USD/PLN była jednak mniejsza od tempa zmiany ceny złota, co w ostatecznym rozrachunku spowodowało wzrost wartości królewskiego kruszcu o ponad 100 PLN/t.oz.

Marta Bassani-Prusik,
Dyrektor Działu Produktów Inwestycyjnych,
Mennica Polska