Rynek złota

Rynek złota - komentarz eksperta Mennicy Polskiej [09.01.2019]

Bank HSBC podniósł prognozy dotyczące średniej ceny dolarowej złota w 2019 roku do poziomu 1.314,00 USD/t,oz. Niestabilność finansowa i niepewność gospodarcza to główne czynniki, które zdaniem ekspertów przyczynią się do wzrostu zainteresowania inwestycjami w żółty kruszec w najbliższych dwunastu miesiącach. Podobną opinię wydali analitycy BlackRock, którzy właśnie w kruszcach upatrują najlepsze zabezpieczenie kapitału na 2019 rok. Złoto, będące „bezpieczną przystanią" dla kapitału ma bowiem stanowić najpewniejszą inwestycję w obliczu spowolnienia globalnej gospodarki oraz rosnącej nieprzewidywalności rynku akcji. Dodatkowym faktorem powodującym podniesienie się skłonności do bezpiecznych inwestycji jest zapowiadany przez Rezerwę Federalną spadek tempa zacieśniania polityki pieniężnej. Aktualna wycena królewskiego kruszcu, odzwierciedlająca obecną sytuację na rynku to 1.283,00 USD/t.oz, a w naszej rodzimej walucie 4.807,00 PLN/t.oz.

Marta Bassani-Prusik,
Dyrektor Działu Produktów Inwestycyjnych,
Mennica Polska