Tematyka monet

100-lecie powstania PKO Banku Polskiego

W lutym 2019 roku przypada 100-lecie powstania PKO Banku Polskiego. Historia banku rozpoczęła się 7 lutego 1919 roku, kiedy Naczelnik Państwa Józef Piłsudski, premier Ignacy Paderewski oraz minister poczty i telegrafów Hubert Linde podpisali dekret, na mocy którego powstała Pocztowa Kasa Oszczędności.

Do najważniejszych zadań PKO należało m.in. zorganizowanie systemu oszczędnościowego adresowanego do najszerszych kręgów społeczeństwa, kupno i sprzedaż państwowych papierów wartościowych oraz przekazywanie środków poza granice państwa. Działania banku szybko przyniosły rezultaty i już w 1938 roku był największym depozytariuszem oszczędności w Polsce.

Od początku PKO aktywnie uczestniczyła w przemianach społecznych i gospodarczych Polski, finansując kluczowe inwestycje II Rzeczypospolitej, m.in. powstanie portu i miasta Gdynia czy Centralnego Okręgu Przemysłowego. Takie zaangażowanie w realizację wielkich wyzwań społeczno-gospodarczych również współcześnie jest nie do przecenienia.

Do dziś marka PKO pozostaje symbolem banku dla milionów Polaków. PKO Bank Polski stale zwiększa skalę biznesu, a umiejętne łączenie oczekiwań klientów z wyzwaniami współczesnej bankowości umacnia jego pozycję niekwestionowanego lidera krajowego sektora bankowego. Jest silnym i nowoczesnym bankiem uniwersalnym, świadczącym usługi klientom indywidualnym, małym i średnim firmom, klientom korporacyjnym oraz inwestycyjnym.

Jednym z najważniejszych elementów strategii PKO Banku Polskiego „Wspieramy rozwój Polski i Polaków” jest transformacja cyfrowa i wzrost innowacyjności usług bankowych. Działania banku pokazują, jak technologia może służyć człowiekowi i wspierać rozwój gospodarki.

PKO Bank Polski wyznacza trendy na rynku. Angażuje się w perspektywiczne projekty oraz dziedziny i branże przyszłości. Jednym z ważniejszych dokonań jest zainicjowanie współpracy największych polskich banków, zakończone utworzeniem Polskiego Standardu Płatności, operatora systemu BLIK. Dzięki temu projektowi płatności dokonywane za pomocą aplikacji w smartfonie są dziś w Polsce powszechne. PKO Bank Polski jest liderem bankowości mobilnej, a jego aplikacja IKO w ocenach użytkowników wypada najlepiej na świecie. Jako pierwszy zaadaptował technologię blockchain do potwierdzania autentyczności i niezmienności dokumentów wysyłanych drogą elektroniczną.

Model biznesowy banku jest ściśle powiązany z dynamiczną cyfryzacją życia społecznego i dlatego PKO aktywnie włącza się w rozwój e-państwa. Jednym z działań było umożliwienie klientom bezpiecznego i prostego dostępu do usług administracji publicznej za pośrednictwem bankowości elektronicznej czy udział w projekcie Chmury Krajowej.

Od stu lat PKO Bank Polski angażuje się w projekty, które wpływają na poprawę jakości codziennego życia milionów Polaków, a także utrwalają pamięć historyczną i tożsamość narodową.

Zbigniew Jagiełło
prezes Zarządu PKO Banku Polskiego