Tematyka monet

140-lecie Muzeum Narodowego w Krakowie

Muzeum Narodowe w Krakowie (MNK), powołane uchwałą Rady Miasta Krakowa w 1879 r., jest najstarszym i największym polskim muzeum określanym jako narodowe. Pierwszy statut muzeum powstał w 1883 r., a pierwszą siedzibą były Sukiennice. Obecnie MNK ma dziewięć oddziałów w Krakowie i jeden w Zakopanem. Główną siedzibą muzeum jest Gmach Główny przy al. 3 Maja 1 w Krakowie.

Muzeum przechowuje i chroni ponad 900 tys. eksponatów prezentowanych na wystawach stałych i ekspozycjach czasowych w Gmachu Głównym oraz w pozostałych oddziałach. Muzealia są udostępniane do kwerend naukowych i celów wystawienniczych. Upowszechnianie wiedzy na temat zbiorów MNK oraz polskiej kultury prowadzone jest za pośrednictwem działalności edukacyjnej, naukowej i wydawniczej.

29 grudnia 2016 r. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego w imieniu Skarbu Państwa zakupił zbiory Książąt Czartoryskich, które 21 czerwca 2017 r. zostały przekazane na własność Muzeum Narodowemu w Krakowie. Otwarte w 1801 r. w Puławach, a znajdujące sie od 1876 r. w Krakowie, Muzeum Książąt Czartoryskich to jedna z najstarszych instytucji tego typu w Polsce. W jego kolekcji jest m.in. „Dama z gronostajem” Leonarda Da Vinci. Alegoryczny portret Cecylii Gallerani trafił do polskich zbiorów około 1800 r., kiedy nabył go dla swojej matki Izabeli książę Adam Jerzy Czartoryski. Od tego czasu dzieło znaduje się w kolekcji książąt Czartoryskich, a obecnie należy do Muzeum Narodowego w Krakowie.

Na awersie monety przedstawiono południową fasadę Gmachu Głównego Muzeum Narodowego w Krakowie i logo muzeum. Budowę Gmachu rozpoczęto w 1934 r., jednak m.in. z powodu II wojny światowej ukończono ją dopiero pod koniec lat 80. XX w. Monumentalną elewację południową, gdzie znajduje się główne wejście, zdobi kolumnada oraz umieszczone ponad nią kwatery na zaplanowane, niezrealizowane płaskorzeźby.

Na rewersie monety znajduje się wizerunek najcenniejszego obrazu w polskich zbiorach „Damy z gronostajem” Leonarda Da Vinci.

dr hab. Jarosław Bodzek