Tematyka monet

Kopiec Wyzwolenia

„Kopiec Wyzwolenia niech po wszystkie czasy stanowi widomy znak bohaterskich i zwycięskich czynów ludu śląskiego i jego wierności Ojczyźnie.”

Fragment dokumentu wydanego z okazji uroczystości poświęcenia Kopca Wyzwolenia, 20 czerwca 1937 r.

Piekary Śląskie

Miejscowość jest położona na Górnym Śląsku, gdzie od dawna kultywowano polskie tradycje narodowe i pielęgnowano język polski. Wystarczy wspomnieć działalność proboszcza piekarskiego kościoła, księdza Alojzego Ficka (1790−1862) czy Teodora Heneczka (1817–1888), górnośląskiego drukarza, redaktora i wydawcy. Piekary miały również ogromny udział w trzech powstaniach. Piekarscy powstańcy walczyli w różnych miejscach – szczególnie podczas III powstania śląskiego (1921), biorąc udział w walkach na Górze św. Anny. W tym samym powstaniu składano przysięgę powstańczą na tzw. Kocich Górkach, gdzie zginął pierwszy powstaniec. W okresie 20-lecia międzywojennego Piekary Śląskie znalazły się w granicach państwa polskiego.

Miejsce

Na krótko przed budową Kopca ustalono, że zostanie usypany na Kocim Wzgórzu (niem. Katzenberg), przez miejscowych zwanym Kocimi Łbami lub Kocimi Górkami. W tym miejscu przez wieki wydobywano rudy wielu metali. Drążono w tym celu wiele płytkich szybików, jeden przy drugim, a wydobyty urobek usypywano w sąsiedztwie. W ten sposób powstawały charakterystyczne, zaokrąglone nasypy ziemne, które przypominały kocie łebki.

Idea

Pomysł usypania kopca po raz pierwszy pojawił się w drugiej połowie XIX w. za sprawą Wawrzyńca Hajdy, miejscowego, ociemniałego górnika i działacza, zwanego Śląskim Wernyhorą. W jego zamyśle kopiec miał upamiętnić przemarsz wojsk króla Jana III Sobieskiego przez Piekary (1683) i wizytę władcy w miejscowej świątyni. Wówczas pomysł zarzucono, a władze pruskie aresztowały Hajdę za podburzanie ludności. Do idei powrócono dopiero w okresie 20-lecia międzywojennego, chcąc nie tylko upamiętnić królewskie czasy Sobieskiego, ale również powstańców śląskich. Do budowy kopca przystąpiono w 1932 r., a zakończono ją w 1937 r. Jego projektantem był inż. Eugeniusz Zaczyński. Kopiec usypano z kamieni i ziemi przywiezionej z różnych miejsc, w tym z miejsc uświęconych krwią Polaków. Uroczyste poświęcenie Kopca Wyzwolenia przy udziale władz państwowych nastąpiło 20 czerwca 1937 r. Jest to największy i najważniejszy na Górnym Śląsku pomnik upamiętniający powstania śląskie.

Dariusz Pietrucha