Projektanci monet

Tadeusz Tchórzewski

Tadeusz Tchórzewski jest absolwentem Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Warszawie i Wydziału Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Dyplom z wyróżnieniem uzyskał w pracowni prof. Jerzego Jarnuszkiewicza. W 2010 r. uzyskał stopień doktora sztuki w dziedzinie sztuk plastycznych na Wydziale Rzeźby ASP w Warszawie. Zajmuje się pracą twórczą, zawodową i dydaktyczną. Współpracuje z Mennicą Polską, pracowniami brązowniczymi i kamieniarskimi. Swoje prace wielokrotnie prezentował w kraju i za granicą. Jest laureatem wielu konkursów.