Tematyka monet

Ochrona polskiej granicy wschodniej

Wraz ze stłumieniem w roku 2020 wolnościowych wystąpień społeczeństwa Białorusi umocniona w niej została dominacja Federacji Rosyjskiej, polegająca na uzależnieniu gospodarczym i militarnym. To umożliwiło reżimowi Władimira Putina podjęcie kolejnych kroków, których celem jest próba odbudowy imperium w kształcie terytorialnym zbliżonym do tego, jaki Związek Sowiecki osiągnął po II wojnie światowej. Kilka miesięcy przed rozpoczętą 24 lutego 2022 r. inwazją na Ukrainę Rosja zintensyfikowała działania zmierzające do destabilizacji krajów Europy. Główną metodą jest wywoływanie sztucznych kryzysów migracyjnych, które wcześniej naruszały już granice państw skandynawskich i bałtyckich. Latem 2021 r. we współpracy z reżimem Aleksandra Łukaszenki Rosja zaczęła wykorzystywać terytorium Białorusi jako ośrodek naporu migracyjnego. Od tego czasu masy migrantów pragnących przedostać się do Europy Zachodniej, celowo sprowadzanych głównie z krajów muzułmańskich, białoruskie służby koncentrują tuż przy granicy z Polską. Nakłaniając do jej forsowania, przekazują informacje o śledzonych przez swój wywiad ruchach Straży Granicznej. Wdzierających się migrantów wyposażają w narzędzia służące do niszczenia infrastruktury i atakowania funkcjonariuszy strzegących polskiego terytorium. Propaganda państw postsowieckich nagłaśnia zorganizowany napór migracyjny jako rzekomy kryzys humanitarny. Działania te znalazły oczekiwany odzew w części ośrodków opiniotwórczych. Skuteczność agentury wpływu załamała się po zbrojnej napaści Rosji na Ukrainę, obnażającej sztucznie wywołany kryzys jako element tej samej ekspansji.

Dzięki profesjonalizmowi i poświęceniu Straży Granicznej, Policji i Wojska Polskiego działania reżimów Rosji i Białorusi są skutecznie powstrzymywane. Strzegący bezpieczeństwa Polski doskonale odróżniają rzeczywistych uchodźców od ochotniczych narzędzi agresji. Kunszt formacji strzegących terytorium naszego państwa znalazł swe potwierdzenie w odporności na codzienne prowokacje, a także w pełnym humanitaryzmu i empatii traktowaniu migrantów, również tych posługujących się przemocą.

Artur Adamski