Tematyka monet

XVI Międzynarodowy Kongres Numizmatyczny

Międzynarodowe kongresy numizmatyczne to najważniejsze spotkania numizmatyków z całego świata. W trakcie konferencji są prezentowane najistotniejsze osiągnięcia w dziedzinie studiów na temat dziejów pieniądza, znalezionych monet oraz wydarzeń historycznych. Kongresy te były organizowane m.in. w Belgii, Hiszpanii oraz we Włoszech.

Kongres numizmatyczny to znakomita okazja do zaprezentowania kraju, jego instytucji naukowych i innych ośrodków zajmujących się historią pieniądza. O wyborze miejsca decyduje Międzynarodowa Komisja Numizmatyczna. Polska dostąpiła zaszczytu goszczenia uczestników konferencji po raz pierwszy. XVI Międzynarodowy Kongres Numizmatyczny odbędzie się w Warszawie we wrześniu 2022 roku. Organizowany jest wspólnie przez Uniwersytet Warszawski, Zamek Królewski w Warszawie, Muzeum Narodowe w Warszawie, Muzeum Narodowe w Krakowie, Narodowy Bank Polski i Polskie Towarzystwo Numizmatyczne.

Na monecie umieszczono wizerunek Joachima Lelewela (1786–1861), jednego z najwybitniejszych Polaków XIX stulecia, wielkiego patrioty, znakomitego historyka oraz znanego i cenionego w świecie numizmatyka.

Joachim Lelewel jako profesor Uniwersytetu Wileńskiego był jednym z pierwszych, którzy prowadzili wykłady z numizmatyki. Zmuszony do opuszczenia kraju w 1831 roku, po upadku powstania listopadowego, kontynuował i rozwijał studia numizmatyczne w Paryżu, a następnie w Brukseli. Ogromnym sukcesem, który przyniósł Lelewelowi międzynarodową sławę, także ze względu na nowe metody studiów, była książka na temat numizmatyki średniowiecznej Europy. Lelewel jest również autorem wydanej w Brukseli nowatorskiej rozprawy na temat numizmatyki celtyckiej. Publikacja ta ulokowała Lelewela wśród pionierów w tej dziedzinie.

Prof. Mariusz Mielczarek