Tematyka monet

Polska rodzina

Moneta inauguruje serię poświęconą Polsce – jej znaczeniu w życiu Polek i Polaków.

Pojęcie ojczyzny zawiera w sobie wartości odnoszące się do uniwersalnych więzi społecznych i rodzinnych, ściśle związanych z kulturą otoczenia, w którym są wychowywane kolejne pokolenia. Jak pisał kardynał Stefan Wyszyński, Prymas Tysiąclecia, „kolebką życia i rozwoju człowieka jest rodzina. Jej trwałość, wiara i siła moralna”. Rodzina – kochająca, wspierająca, w której trwałe więzi zapewniają poczucie bezpieczeństwa – staje się „mocą Narodu”.

Polska rozumiana jako Ojczyzna – wspólnota ludzi przywiązanych do tradycji kultywowanych od pokoleń w rodzinach – była i jest zdolna do pokonania wszelkich dziejowych przeciwności. Historia naszego kraju pokazuje, że rodziny wychowujące swe dzieci w poszanowaniu tradycji i wartości narodowych ochroniły Polskę przed germanizacją i rusyfikacją, a w minionym stuleciu – także przed komunizmem. „Ojczyzna – rodzina rodzin” – to słowa Prymasa umieszczone na monecie, celnie podsumowujące powiązanie tych pojęć.

Badania socjologiczne przeprowadzane w Polsce świadczą o tym, że najwyżej cenimy rodzinę jako przystań, która powinna zapewniać każdemu miłość i rozwój. W czerwcu 2021 r. Rzecznik Praw Dziecka zlecił przeprowadzenie badania, w którym uczniowie wybranych klas szkół podstawowych i ponadpodstawowych mieli odpowiedzieć na pytanie „Czy czuję się w domu szczęśliwy?”. W ogólnym ujęciu powyżej 80 proc. nastolatków odpowiedziało twierdząco. Porównywalna grupa ankietowanych stwierdziła, że w rodzinie czują się kochani. Zbliżone wyniki odnotowano w większych miastach i na wsi. Badanie pokazało, że ogólne zadowolenie dzieci i młodzieży z wzajemnych rodzinnych więzi wzrosło w porównaniu z podobnym badaniem z 2003 r.

Jest to wielka zasługa przede wszystkim matek, tradycyjnie dbających o wychowanie dzieci, ale także ojców, którzy – wspólnie – z miłością i odpowiedzialnością zapewniają rodzinie bezpieczeństwo. Nie ma pełniejszej miłości, głębszego sensu istnienia i większego szacunku do drugiego człowieka, niż we wspierającej się rodzinie!Rewers monety przedstawia rodzinę w stylistyce dziecięcego rysunku. Na awersie nad sylwetkami rodziców z dziećmi umieszczono symbolicznie przedstawiony dach domu w kolorach polskiej flagi.

Jan Żaryn