Tematyka monet

Marsz Niepodległości

Historia tego cyklicznego wydarzenia sięga 2010 r., wyjątkowego czasu, kiedy Polacy próbowali choć na chwilę zjednoczyć się wokół tragedii smoleńskiej i jej ofiar. Wkrótce jednak wybuchły waśnie i spory wokół wyboru miejsca pochówku pary prezydenckiej.

W środowiskach narodowych powstała idea zorganizowania ogólnopolskiej patriotycznej uroczystości honorującej ludzi oraz wydarzenia, które w 1918 r. doprowadziły do odrodzenia Polski.

Marsz Niepodległości stawał się cykliczną i największą manifestacją patriotyczną w Polsce, osiągał stałą frekwencję ponad 100 tys. uczestników. W 2018 r., w 100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości, w marszu wzięło udział ok. 250 tys. Polek i Polaków – z biało- -czerwonymi flagami, dorośli, młodzież, dzieci. Na początku manifestacji wystąpił Prezydent RP Andrzej Duda, a marsz był poprzedzony przejściem przedstawicieli władz państwowych na Stadion Narodowy. Uczestnicy co roku maszerują pod różnymi hasłami, np. w 2016 r. – „Polska bastionem Europy”, w 2017 r. – „My chcemy Boga”, w 2018 r. – „Bóg, Honor, Ojczyzna”.

Marsz Niepodległości stał się jednym z wyjątkowych wydarzeń na mapie współczesnej historii Polski, świadczącym o potrzebie manifestowania szacunku do narodowego dziedzictwa i miłości do Ojczyny.

Jan Żaryn

Na awersie umieszczono wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej, w tle – symboliczne odwzorowanie polskich flag.

Na rewersie – jako główny motyw – widnieją biało-czerwone flagi oraz biało- -czerwona wstęga, wykonane techniką druku UV, u góry półkolem umieszczono napis: MARSZ NIEPODLEGŁOŚCI.