Jan Paweł II [50]

Jan Paweł II

Nominał: 50 zł
Wymiary: 144 x 72 mm
Nakład: 2000000 sztuk
Data emisji: 2006-10-16
Cena emisyjna: 90 zł
Projektant: Maciej Kopecki
Strona odwrotna banknotu przedstawia epizod, który miał miejsce w trakcie Mszy Świętej inaugurującej pontyfikat Jana Pawła II i obrazuje szczególny związek papieża ze Stefanem Wyszyńskim. Podczas składania tzw. homagium przez kardynała, Jan Paweł II podniósł się i w pamiętnym geście wyraził swój szacunek dla Prymasa Polski. Po prawej stronie tej sceny został umieszczony cytat z Listu do Polaków, który nazajutrz po tym wydarzeniu Jan Paweł II odczytał podczas spotkania z rodakami w watykańskiej Auli Pawła VI: „Nie byłoby na Stolicy Piotrowej tego papieża Polaka [...], gdyby nie było Twojej wiary, nie cofającej się przed więzieniem i cierpieniem, Twojej heroicznej nadziei [...]”. Pod cytatem widnieje faksymile podpisu papieża oraz data wypowiedzenia tych słów – 23.10.1978. Warto zauważyć, że w 2006 r. przypada 25. rocznica śmierci kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz 50. rocznica uwolnienia go z więzienia. Widoczny pod tekstem kontur klasztoru na Jasnej Górze ma podkreślać rolę sanktuarium jasnogórskiego w dziejach Polski, historii życia Ojca Świętego i Prymasa Tysiąclecia. Pod sylwetkami obydwu postaci umieszczono na wstęgach dewizę biskupią każdego z nich: Jana Pawła II – „Totus Tuus” oraz kardynała Wyszyńskiego – „Soli Deo”.
Na stronie przedniej banknotu został umieszczony portret Jana Pawła II z krzyżem pasterskim na tle globu ziemskiego, co symbolizuje uniwersalność pontyfikatu. Papież, ubrany w szaty pontyfikalne, wykonuje gest pozdrowienia. W ręku trzyma pastorał, jako symbol władzy papieskiej. W prawym dolnym rogu banknotu umieszczono napisy: „Jan Paweł II” oraz daty pontyfikatu „16 X 1978 – 2 IV 2005”.

Porównywarka cen sklepowych

Jeśli chcesz mieć prezentowane wszystkie nazwy sklepów wykup abonament.
www.goldon.pl 88.00
90.00  
99.00  
99.00  
99.00  
www.coin24.pl 99.50
105.00  
109.99  
www.mdnumi.pl 115.00
www.e-kolekcjoner.pl 119.00
119.00  
www.monety.gdynia.pl 119.00
119.90  
www.supermonety.pl 119.99
129.00  
www.numizmatyczny.com 129.00
129.00  
130.00  

Ceny aukcyjne i sklepowe

Jeśli chcesz mieć prezentowane wykresy cen aukcyjnych wykup abonament.

Ceny katalogowe

Jeśli chcesz mieć prezentowane wykresy cen katalogowych wykup abonament.

Statystyki inwestycyjne

Jeśli chcesz mieć prezentowane dane z tego działu wykup abonament.

Artykuł związany z banknotem

Jan Paweł II

Pontyfikat Jana Pawła II przeszedł do historii. Był to pontyfikat niezwykle wytężonej działalności, w której kluczową rolę odgrywało niestrudzone pielgrzymowanie. Ojciec Święty odbył 104 podróże apostolskie na wszystkie zamieszkane kontynenty, co przyczyniło się do powstania nowych form obecności i oddziaływania chrześcijaństwa i Kościoła we współczesnym świecie.

Drugi wymiar stanowi nauczanie, przede wszystkim doktrynalne i moralne, lecz Jan Paweł II wypowiadał się także w ważnych i pilnych sprawach ludzkości. Rozwijał dialog z innymi kulturami i religiami, podejmował również liczne wysiłki na rzecz budowania oraz promowania sprawiedliwości i pokoju, a także zapoczątkował Światowe Dni Młodzieży.

Wymownym ...

Czytaj cały artykuł