Jan Paweł II [50]

Jan Paweł II

Nominał: 50 zł
Wymiary: 144 x 72 mm
Nakład: 2000000 sztuk
Data emisji: 2006-10-16
Cena emisyjna: 90 zł
Projektant: Maciej Kopecki
Strona odwrotna banknotu przedstawia epizod, który miał miejsce w trakcie Mszy Świętej inaugurującej pontyfikat Jana Pawła II i obrazuje szczególny związek papieża ze Stefanem Wyszyńskim. Podczas składania tzw. homagium przez kardynała, Jan Paweł II podniósł się i w pamiętnym geście wyraził swój szacunek dla Prymasa Polski. Po prawej stronie tej sceny został umieszczony cytat z Listu do Polaków, który nazajutrz po tym wydarzeniu Jan Paweł II odczytał podczas spotkania z rodakami w watykańskiej Auli Pawła VI: „Nie byłoby na Stolicy Piotrowej tego papieża Polaka [...], gdyby nie było Twojej wiary, nie cofającej się przed więzieniem i cierpieniem, Twojej heroicznej nadziei [...]”. Pod cytatem widnieje faksymile podpisu papieża oraz data wypowiedzenia tych słów – 23.10.1978. Warto zauważyć, że w 2006 r. przypada 25. rocznica śmierci kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz 50. rocznica uwolnienia go z więzienia. Widoczny pod tekstem kontur klasztoru na Jasnej Górze ma podkreślać rolę sanktuarium jasnogórskiego w dziejach Polski, historii życia Ojca Świętego i Prymasa Tysiąclecia. Pod sylwetkami obydwu postaci umieszczono na wstęgach dewizę biskupią każdego z nich: Jana Pawła II – „Totus Tuus” oraz kardynała Wyszyńskiego – „Soli Deo”.
Na stronie przedniej banknotu został umieszczony portret Jana Pawła II z krzyżem pasterskim na tle globu ziemskiego, co symbolizuje uniwersalność pontyfikatu. Papież, ubrany w szaty pontyfikalne, wykonuje gest pozdrowienia. W ręku trzyma pastorał, jako symbol władzy papieskiej. W prawym dolnym rogu banknotu umieszczono napisy: „Jan Paweł II” oraz daty pontyfikatu „16 X 1978 – 2 IV 2005”.

Porównywarka cen sklepowych

Jeśli chcesz mieć prezentowane wszystkie nazwy sklepów wykup abonament.
88.00  
90.00  
www.alegan.pl 99.00
99.00  
105.00  
www.monety.gdynia.pl 109.00
109.00  
110.00  
www.goldbroker.pl 119.00
119.00  
119.99  
125.00  
129.00  
www.coin24.pl 129.00
www.numizmatyczny.com 129.00
130.00  
www.e-kolekcjoner.pl 149.00
150.00  

Ceny aukcyjne i sklepowe

Jeśli chcesz mieć prezentowane wykresy cen aukcyjnych wykup abonament.

Ceny katalogowe

Jeśli chcesz mieć prezentowane wykresy cen katalogowych wykup abonament.

Statystyki inwestycyjne

Jeśli chcesz mieć prezentowane dane z tego działu wykup abonament.

Artykuł związany z banknotem

Jan Paweł II

Pontyfikat Jana Pawła II przeszedł do historii. Był to pontyfikat niezwykle wytężonej działalności, w której kluczową rolę odgrywało niestrudzone pielgrzymowanie. Ojciec Święty odbył 104 podróże apostolskie na wszystkie zamieszkane kontynenty, co przyczyniło się do powstania nowych form obecności i oddziaływania chrześcijaństwa i Kościoła we współczesnym świecie.

Drugi wymiar stanowi nauczanie, przede wszystkim doktrynalne i moralne, lecz Jan Paweł II wypowiadał się także w ważnych i pilnych sprawach ludzkości. Rozwijał dialog z innymi kulturami i religiami, podejmował również liczne wysiłki na rzecz budowania oraz promowania sprawiedliwości i pokoju, a także zapoczątkował Światowe Dni Młodzieży.

Wymownym ...

Czytaj cały artykuł