Getto w Łodzi [20]

Pamięci Ofiar Getta w Łodzi

Seria: brak
Nominał: 20 zł
Metal: 925/1000 Ag
Średnica: 38.61 mm
Waga: 28.28 g
Stempel: zwykły
Naklad: 64000 sztuk
Rant: gładki
Dodatek: oksydowana
Data emisji: 2004-08-27
Cena emisyjna: 81 zł
W centralnej części, na tle stylizowanego fragmentu pomostu łączącego dwie części getta, wizerunek chłopca z Gwiazdą Dawida na piersi, trzymającego garnuszek i książkę. U góry nad pomostem napis: 1940 / 1944. Wokół napis: PAMIĘCI OFIAR GETTA W ŁODZI.
U góry z prawej strony wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej. W środkowej części na tle pionowego pasa muru z cegieł cień modlącej się postaci. U dołu z prawej strony oznaczenie roku emisji: 2004 oraz poniżej napis: 20 ZŁ. Z lewej strony półkolem napis: RZECZPOSPOLITA, z prawej: POLSKA. Pod lewą łapą orła znak mennicy: m/w.

Porównywarka cen sklepowych

Jeśli chcesz mieć prezentowane wszystkie nazwy sklepów wykup abonament.
www.swiat-monet.pl 118.00
www.monety.gdynia.pl 119.00
120.00  
121.00  

Ceny aukcyjne i sklepowe

Jeśli chcesz mieć prezentowane wykresy cen aukcyjnych wykup abonament.

Ceny katalogowe

Jeśli chcesz mieć prezentowane wykresy cen katalogowych wykup abonament.

Statystyki inwestycyjne

Jeśli chcesz mieć prezentowane dane z tego działu wykup abonament.

Pomocnik inwestycyjny

Jeśli chcesz mieć prezentowane dane z tego działu wykup abonament.

Artykuł związany z monetą

Pamięci Ofiar Getta w Łodzi

Getto łódzkie utworzone zostało w dniu 8 lutego 1940 r. na mocy rozporządzenia prezydenta niemieckiej policji Johannesa Schafera. Było to pierwsze getto na ziemiach wcielonych do Rzeszy i jako ostatnie zostało zlikwidowane. Obejmowało ono najbiedniejszą i najbardziej zaniedbaną północną część Łodzi - Bałuty i Stare Miasto. Początkowo powierzchnia getta wynosiła 4,13 km kw., a w maju 1941 r. zmniejszono ją do 3,8 km kw. Z obszaru getta zostały wyłączone arterie komunikacyjne biegnące ulicami: Nowomiejska, Zgierska i Bolesława Limanowskiego. W ten sposób getto rozcięto na trzy części. W celu umożliwienia ruchu ludności między nimi zbudowano nad tymi arteriami trzy drewniane kładki.

Od 12 lutego 1940 r. rozpoczęto akcję przymusowego ...

Czytaj cały artykuł