Jan Łaski [2]

Jan Łaski (1499-1560), 500. rocznica urodzin

Seria: brak
Nominał: 2 zł
Metal: (CuAl5Zn5Sn1) NG
Średnica: 27 mm
Waga: 8.15 g
Stempel: zwykły
Naklad: 450000 sztuk
Rant: NARODOWY BANK POLSKI
Dodatek: brak
Data emisji: 1999-10-05
Cena emisyjna: 2 zł
Półpostać Jana Łaskiego na tle stylizowanej arkady. Z prawej strony u góry półpostać piszącego Erazma z Rotterdamu. U dołu półkolem napis: JAN ŁASKI - REFORMATOR KOŚCIOŁA, powyżej z prawej strony daty 1499-1560.

Projektant: Ewa Tyc-Karpińska
Wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej, po bokach orła oznaczenie roku emisji: 19-99, pod orłem napis: ZŁ 2 ZŁ, w otoku napis: RZECZPOSPOLITA POLSKA poprzedzony oraz zakończony sześcioma perełkami. Pod lewą łapą orła znak mennicy: m/w.

Projektant: Ewa Tyc-Karpińska

Porównywarka cen sklepowych

Jeśli chcesz mieć prezentowane wszystkie nazwy sklepów wykup abonament.
12.00  
www.alegan.pl 15.00
15.00  
15.00  
18.00  
www.monety.gdynia.pl 18.00
21.90  
22.00  
24.99  
29.00  
www.numizmatyczny.com 29.00
30.00  
35.00  

Ceny aukcyjne i sklepowe

Jeśli chcesz mieć prezentowane wykresy cen aukcyjnych wykup abonament.

Ceny katalogowe

Jeśli chcesz mieć prezentowane wykresy cen katalogowych wykup abonament.

Statystyki inwestycyjne

Jeśli chcesz mieć prezentowane dane z tego działu wykup abonament.

Pomocnik inwestycyjny

Jeśli chcesz mieć prezentowane dane z tego działu wykup abonament.

Artykuł związany z monetą

Jan Łaski

Jan Łaski, znany w Europie jako Jan z Łaska (Joannes a Lasco), urodził się w 1499 r. w Łasku. Wychowywał się na dworze stryja Jana, prymasa, studiował w Bolonii i Padwie, skąd wyniósł znajomość języków obcych, prawa kanonicznego i literatury starożytnej. Staraniem stryja w 1518 r. uzyskał urzędy dziekana gnieźnieńskiego i kanonika krakowskiego. Do kraju wrócił w 1519 r. W 1521 r. przyjął święcenia kapłańskie i został mianowany sekretarzem królewskim. W1524 r. poznał w Bazylei Erazma z Rotterdamu, który rozbudził w nim zainteresowania problemami etycznymi i polemikę teologiczną. W 1527 r. objął probostwo gnieźnieńskie. Pod wpływem zażyłych kontaktów z Erazmem Łaski przejawiał głęboką niechęć do reformacji luterańskiej i samego ...

Czytaj cały artykuł