Jan Łaski [2]

Jan Łaski (1499-1560), 500. rocznica urodzin

Seria: brak
Nominał: 2 zł
Metal: (CuAl5Zn5Sn1) NG
Średnica: 27 mm
Waga: 8.15 g
Stempel: zwykły
Naklad: 450000 sztuk
Rant: NARODOWY BANK POLSKI
Dodatek: brak
Data emisji: 1999-10-05
Cena emisyjna: 2 zł
Półpostać Jana Łaskiego na tle stylizowanej arkady. Z prawej strony u góry półpostać piszącego Erazma z Rotterdamu. U dołu półkolem napis: JAN ŁASKI - REFORMATOR KOŚCIOŁA, powyżej z prawej strony daty 1499-1560.
Wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej, po bokach orła oznaczenie roku emisji: 19-99, pod orłem napis: ZŁ 2 ZŁ, w otoku napis: RZECZPOSPOLITA POLSKA poprzedzony oraz zakończony sześcioma perełkami. Pod lewą łapą orła znak mennicy: m/w.

Porównywarka cen sklepowych

Jeśli chcesz mieć prezentowane wszystkie nazwy sklepów wykup abonament.
20.00  
21.00  
www.numisklep.pl 24.00
25.00  

Ceny aukcyjne i sklepowe

Jeśli chcesz mieć prezentowane wykresy cen aukcyjnych wykup abonament.

Ceny katalogowe

Jeśli chcesz mieć prezentowane wykresy cen katalogowych wykup abonament.

Statystyki inwestycyjne

Jeśli chcesz mieć prezentowane dane z tego działu wykup abonament.

Pomocnik inwestycyjny

Jeśli chcesz mieć prezentowane dane z tego działu wykup abonament.

Artykuł związany z monetą

Jan Łaski

Jan Łaski, znany w Europie jako Jan z Łaska (Joannes a Lasco), urodził się w 1499 r. w Łasku. Wychowywał się na dworze stryja Jana, prymasa, studiował w Bolonii i Padwie, skąd wyniósł znajomość języków obcych, prawa kanonicznego i literatury starożytnej. Staraniem stryja w 1518 r. uzyskał urzędy dziekana gnieźnieńskiego i kanonika krakowskiego. Do kraju wrócił w 1519 r. W 1521 r. przyjął święcenia kapłańskie i został mianowany sekretarzem królewskim. W1524 r. poznał w Bazylei Erazma z Rotterdamu, który rozbudził w nim zainteresowania problemami etycznymi i polemikę teologiczną. W 1527 r. objął probostwo gnieźnieńskie. Pod wpływem zażyłych kontaktów z Erazmem Łaski przejawiał głęboką niechęć do reformacji luterańskiej i samego ...

Czytaj cały artykuł