Auschwitz-Birkenau [10]

65. rocznica oswobodzenia KL Auschwitz-Birkenau

Seria: brak
Nominał: 10 zł
Metal: 925/1000 Ag
Średnica: 32 mm
Waga: 14.14 g
Stempel: lustrzany
Naklad: 80000 sztuk
Rant: gładki
Dodatek: brak
Data emisji: 2010-01-22
Cena emisyjna: 85 zł
Centralnie wizerunek popiersia Witolda Pileckiego, w pasiaku więziennym, na tle stylizowanego wizerunku ogrodzenia obozu koncentracyjnego oraz fragmentu wieży strażniczej. Z lewej strony napis: WITOLD/PILECKI. U dołu napis: KL Auschwitz/4859. W otoku napis: TWÓRCA ZWIĄZKU ORGANIZACJI WOJSKOWEJ.
U góry stylizowany wizerunek napisu nad bramą wejściową do obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau: ARBEIT MACHT FREI. Poniżej, na tle zarysu zabudowań obozowych, stylizowany wizerunek fragmentu słupa ogrodzeniowego oraz drutów kolczastych. Z prawej strony wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej. Pod orłem oznaczenie roku emisji: 2010. Pod nim napis: ZŁ10. Z lewej strony napis: 65./ROCZNICA. W otoku napisy: OSWOBODZENIA KL AUSCHWITZ-/ BIRKENAU i w przeciwnym kierunku: RZECZPOSPOLITA POLSKA. Pod lewą łapą orła znak mennicy: M/W.

Porównywarka cen sklepowych

Jeśli chcesz mieć prezentowane wszystkie nazwy sklepów wykup abonament.
67.50  
70.00  
75.00  
80.00  
www.e-kolekcjoner.pl 109.00
119.00  

Ceny aukcyjne i sklepowe

Jeśli chcesz mieć prezentowane wykresy cen aukcyjnych wykup abonament.

Ceny katalogowe

Jeśli chcesz mieć prezentowane wykresy cen katalogowych wykup abonament.

Statystyki inwestycyjne

Jeśli chcesz mieć prezentowane dane z tego działu wykup abonament.

Pomocnik inwestycyjny

Jeśli chcesz mieć prezentowane dane z tego działu wykup abonament.

Artykuł związany z monetą

Auschwitz-Birkenau

Auschwitz-Birkenau niemiecki nazistowski obóz koncentracyjny i zagłady 27 stycznia 1945 r. oswobodzili żołnierze Armii Czerwonej. W walkach o wyzwolenie miasta i obozu poległo ponad 230 żołnierzy sowieckich. Obóz koncentracyjny Auschwitz (Oświęcim) założyli Niemcy w połowie 1940 r., ponieważ zwiększała się liczba aresztowanych Polaków. Najstarsza część obozu, tak zwany obóz macierzysty (lub Auschwitz I) powstał w budynkach dawnych koszar.

Jesienią 1941 r. w pobliskiej wsi Birkenau (Brzezinka) Niemcy rozpoczęli budowę drugiej części obozu. Nazwano go Auschwitz II (lub Birkenau). Okresowo więziono w nim blisko 100 tys. osób. To tam zbudowano większość urządzeń masowej zagłady ? komór gazowych i krematoriów. Obóz ...

Czytaj cały artykuł