Auschwitz-Birkenau [10]

65. rocznica oswobodzenia KL Auschwitz-Birkenau

Seria: brak
Nominał: 10 zł
Metal: 925/1000 Ag
Średnica: 32 mm
Waga: 14.14 g
Stempel: lustrzany
Naklad: 80000 sztuk
Rant: gładki
Dodatek: brak
Data emisji: 2010-01-22
Cena emisyjna: 85 zł
Centralnie wizerunek popiersia Witolda Pileckiego, w pasiaku więziennym, na tle stylizowanego wizerunku ogrodzenia obozu koncentracyjnego oraz fragmentu wieży strażniczej. Z lewej strony napis: WITOLD/PILECKI. U dołu napis: KL Auschwitz/4859. W otoku napis: TWÓRCA ZWIĄZKU ORGANIZACJI WOJSKOWEJ.

Projektant: Robert Kotowicz
U góry stylizowany wizerunek napisu nad bramą wejściową do obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau: ARBEIT MACHT FREI. Poniżej, na tle zarysu zabudowań obozowych, stylizowany wizerunek fragmentu słupa ogrodzeniowego oraz drutów kolczastych. Z prawej strony wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej. Pod orłem oznaczenie roku emisji: 2010. Pod nim napis: ZŁ10. Z lewej strony napis: 65./ROCZNICA. W otoku napisy: OSWOBODZENIA KL AUSCHWITZ-/ BIRKENAU i w przeciwnym kierunku: RZECZPOSPOLITA POLSKA. Pod lewą łapą orła znak mennicy: M/W.

Projektant: Robert Kotowicz

Porównywarka cen sklepowych

Jeśli chcesz mieć prezentowane wszystkie nazwy sklepów wykup abonament.
39.00  
www.monety.gdynia.pl 49.00
www.numizmatyczny.com 49.00
50.00  
50.00  
55.00  
57.00  
www.numizmatyczny.pl 59.00
60.00  
67.50  
85.00  
90.00  
94.00  
98.00  
99.00  
104.99  
105.66  
119.00  
120.00  
129.00  

Ceny aukcyjne i sklepowe

Jeśli chcesz mieć prezentowane wykresy cen aukcyjnych wykup abonament.

Ceny katalogowe

Jeśli chcesz mieć prezentowane wykresy cen katalogowych wykup abonament.

Statystyki inwestycyjne

Jeśli chcesz mieć prezentowane dane z tego działu wykup abonament.

Pomocnik inwestycyjny

Jeśli chcesz mieć prezentowane dane z tego działu wykup abonament.

Artykuł związany z monetą

Auschwitz-Birkenau

Auschwitz-Birkenau niemiecki nazistowski obóz koncentracyjny i zagłady 27 stycznia 1945 r. oswobodzili żołnierze Armii Czerwonej. W walkach o wyzwolenie miasta i obozu poległo ponad 230 żołnierzy sowieckich. Obóz koncentracyjny Auschwitz (Oświęcim) założyli Niemcy w połowie 1940 r., ponieważ zwiększała się liczba aresztowanych Polaków. Najstarsza część obozu, tak zwany obóz macierzysty (lub Auschwitz I) powstał w budynkach dawnych koszar.

Jesienią 1941 r. w pobliskiej wsi Birkenau (Brzezinka) Niemcy rozpoczęli budowę drugiej części obozu. Nazwano go Auschwitz II (lub Birkenau). Okresowo więziono w nim blisko 100 tys. osób. To tam zbudowano większość urządzeń masowej zagłady ? komór gazowych i krematoriów. Obóz ...

Czytaj cały artykuł